Netopýři díky teplu rozšířili svá zimoviště. Začíná je ale ohrožovat rozmach vinařství

Na Nový Hrádek, pod znojemskou rotundu nebo pod Loucký klášter se na začátku února vydali odborníci sčítat netopýry. Celkem jich na pravidelné akci na pětadvaceti zimovištích napočítali více než čtyři stovky (431) a identifikovali jedenáct různých druhů těchto létajících savců. Pravděpodobně díky teplé zimě rozšířili svá zimoviště i do údolí Rokytné. Pomalu jim ale začínají chybět opuštěné vinné sklepy.

Image
Vrápenec malý se občas zavěšuje i na neočekávaných místech. S oblibou využívá dráty i hřeby ve stěnách sklepení. FOTO: Antonín Reiter

Nejvíce napočítali odborníci vrápenců malých. „Letos jeho početnost dosáhla 151 exemplářů a potvrdil se tak pozvolný, ale setrvalý nárůst zdejší populace. Mezi jeho významná zimoviště patří štola pod znojemskou rotundou či podzemí Louckého kláštera. Vůbec nejpočetnější kolonie v okolí přezimuje ve sklepích Uherčického zámku. Překvapením byl pro nás letos výrazný nárůst počtu ve sklepích školy ve Vranově nad Dyjí, kde svůj úkryt našlo 31 vrápenců,“ popsal zoolog jihomoravského muzea Antonín Reiter.

Sklepení Nového Hrádku zase využívá netopýr hvízdavý. Druhý nejpočetnější druh netopýra zimující na Znojemsku. Odborníci zde viděli nejméně 139 těchto miniaturních netopýrů. „Reálně jich ale může být i podstatně více, protože do nitra hlubokých úzkých štěrbin, kde se ukrývají, se nedá vždy dobře nahlédnout. Část zvířat tak jistě uniká pozornosti,“ uvedl Reiter. Zajímavostí je i to, že se vlastně jedná o smíšenou kolonii dvou velmi podobných, teprve nedávno vzájemně rozlišených druhů – netopýra hvízdavého a netopýra nejmenšího. Bez detailního studia či dokonce odběru a zpracování genetických vzorků ale nelze tyto druhy od sebe rozeznat. „V zimě je samozřejmě podrobným průzkumem nerušíme, takže jejich poměrné zastoupení na zimovišti zůstává neodhaleno a proto vztahujeme celkový počet k hojnějšímu z obou dvojníků – netopýru hvízdavému,“ upřesnil zoolog.  Méně běžným souputníkem netopýra hvízdavého na Novém Hrádku je také netopýr pestrý.

Image
Skupinka 18 zimujících netopýrů brvitých v Konicích. Foto: Antonín Reiter

Překvapením byl pro odborníky nález teplomilného netopýra brvitého v neobvyklé lokalitě ve štole uprostřed chladných lesů v údolí Rokytné. Dosti daleko od teplé oblasti v okolí Znojma, kterou obývá obvykle. Typický zimní obyvatel rozsáhlejších nevyužívaných vinných sklepů ale musí čelit postupnému rozvoji znojemského vinařství. Z pětice vyhovujících míst sledovaných od 90. let zoology nyní už zbývá jen jediné nedaleko Konic. Letos zde zimovalo 47 netopýrů brvitých z celkem 55 jedinců zjištěných v celém území. „Pokud i tento prostor pozbude svůj klidný ráz a stane pro netopýry nevyužitelný, pravděpodobně se rozptýlí do řady menších a klimaticky méně vhodných míst. To může znamenat určité ohrožení celé lokální populace,“ tvrdí Reiter.

Například v nedaleké rakouské vesnici Obernalb je pod speciální ochranou areál sklepů rodiny Pöcher. „Zimuje zde pravidelně až 200 netopýrů. Většina z nich jsou právě netopýři brvití,“ popsal Reiter. Vinařství se s unikátním sklepem a jeho obyvateli chlubí i na svých webových stránkách.

Národní park Podyjí a jeho bezprostřední okolí je jednou z nejvýznamnější netopýřích lokalit v Česku. Z třicítky ve střední Evropě žijících druhů jich zde vědci pozorovali dvaadvacet.

&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">