Nová kniha provází zájemce 150ti druhy hub Znojemska

/FOTOGALERIE/ Houbaři začátečníci i poučení se mohou těšit na nové informace a desítky fotografií v právě vydané knize Houbařský rok na Znojemsku. Tým pod vedením biologa Radomíra Němce v něm popsal na 150 druhů hub, které rostou v našem regionu. Knihu je možné koupit na pokladně Jihomoravského muzea ve Znojmě. 

Druhy hub jsou řazeny tematicky do kapitol podle období převládajícího růstu, případně podle jiného pojícího tématu,“ popisuje Němec. V kapitole "Po kolenou pod rozkvetlými trnkami" tak zájemci naleznou jarní smržovité houby, v kapitole "Kde tančily víly" zase druhy rostoucí v čarodějných kruzích jako je čirůvka májovka nebo špička obecná. V kapitole "Pozdní sběr" naleznou zase podzimní houby a v kapitole "Na štědrý den na houby" se čtenáři dozví o zimních druzích. „Nechybí samozřejmě ani kapitoly o lanýžích a houbařsky atraktivních hřibovitých houbách,“ dodává Němec.

Na počátku každé z kapitol je také recept, v němž hlavní roli hraje některý druh popisovaný na následujících stránkách.

Popisy hub doplňují barevné fotografie z regionu (většina fotografií je od Marka Čapouna a Radomíra Němce) a krátké texty s informacemi o stanovišti, na kterém houba roste. To vše je zpestřeno vybranými zajímavostmi nebo souvislostmi. Nechybí ani srovnání s podobnými nebo příbuznými druhy a v neposlední řadě jsou zařazeny fotografie mikrosvěta hub (fotografie Milana Šenkýře). Zdařilé jsou i perokresby, které celou knihou provází.

V samostatných kapitolách jsou krátce nastíněny širší tematické souvislosti. Čtenáři se dozví, co to vlastně houba je nebo jak se rozmnožuje. Uvedena jsou také regionální specifika ovlivňující růst hub nebo informace o chemických látkách houbami produkovaných (léčivé a samozřejmě jedovaté houby).

Houbaři s hlubším zájmem o problematiku ocení pasáž věnovanou výzkumu hub na Znojemsku, dále stránky o regionálně významných a vzácných druzích nebo kapitolu „Výstavy hub v Jihomoravském muzeu“. V posledně jmenované kapitole je uveden seznam druhů, které je možné na podzim v regionu najít a objevily se tak na výstavách hub zdejšího muzea.

Kniha Houbařský rok na Znojemsku má 256 stran a jako autoři se pod ní podepsali Radomír Němec, Milan Šenkýř, Marek Čapoun.