Nová vyhlídka Devět mlýnů nabízí atraktivní pohled na meandr Dyje a vinici Šobes

/FOTOGALERIE, MEMORANDUM/ Od druhého zářijového týdne mohou turisté v Národním parku Podyjí navštívit novou vyhlídku nad unikátní údolní lokalitou nedaleko Hnanic zvanou Devět mlýnů. Od nedalekého hotelu se na ni dostanou po nově vyznačené zelené trase. Místo nabízí atraktivní výhled na proslavenou vinici Šobes v srdci parku. Místní hoteliéři, podnikatelé v oblasti cestovního ruchu i Správa národního parku Podyjí ve společném memorandu, ke kterému připojil svůj podpis symbolicky i ministr životního prostředí, podpořili šetrné využívání tohoto místa.

Vyhlídku jsme vytvořili s ohledem na citlivost místa. Nachází se v I. zóně národního parku. Chtěli jsme chránit návštěvníky před možným zraněním a zároveň unikátní lokalitu s chráněnými druhy rostlin a živočichů,“ popsal architekt Jaroslav Krejčí. Architekt se inspiroval i přístupem k podobným místům v jiných národních parcích. Jeho cílem bylo, aby vyhlídka byla bezpečná a zároveň aby co nejméně rušivě zasahovala do okolí.

Přestože se vyhlídka nachází v zóně s nejpřísnějším ochranným režimem, v rozporu s návštěvním řádem docházelo k častým návštěvám těchto skal a k devastaci stepních trávníků s výskytem četných chráněných druhů živočichů a rostlin, zejména silně ohroženého koniklece velkokvětého a křivatce českého. „Vybudování vyhlídky je tak náš konkrétní příspěvek k ochraně a regeneraci vzácné lokality a rozvoji návštěvnické infrastruktury zároveň“ uvedl ředitel Správy národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Vyhlídku slavnostně otevřel ministr životního prostředí Richard Brabec (Více o návštěvě ministra...)

Místní vinaři a hoteliéři vítají nový atraktivní turistický cíl. Zároveň si ale uvědomují přírodní výjimečnost a citlivost místa a ve společném memorandu, které mimo jiné podepsal místostarosta Hnanic Martin Dvořák, ředitel Znovínu Znojmo PavelVajčner nebo ředitel hotelu Happy Star Martin Herzig, přislíbili jeho využívaní v rámci pravidel šetrného turismu.

Návštěvníci se na místo dostanou po zelené turistické značce od obce Hnanice nebo Havraníky. Příprava a realizace nové turistické trasy a vyhlídky stála zhruba 200 000 Kč a byla hrazena z rozpočtu Správy Národního parku Podyjí.

TEXT MEMORANDA:

Memorandum k využívání vyhlídky Devět mlýnů

Za přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce otevírá Správa Národního parku Podyjí dne 9. 9. 2014 pro turistickou veřejnost novou vyhlídku Devět mlýnů včetně značených turistických tras pro pěší a souvisejících prvků orientačního a navigačního systému. Toto místo se nachází v 1. zóně národního parku, v místě výskytu chráněných druhů rostlin, zejména koniklece velkokvětého a křivatce českého. Smyslem tohoto kroku je umožnit veřejnosti návštěvu dosud nezpřístupněné vyhlídky na krásný meandr Devíti mlýnů a vinici Šobes na protějším břehu řeky Dyje z velmi atraktivního místa a zároveň ochránit populace vzácných rostlin.

My níže podepsaní vítáme rozšíření nabídky pro turistickou veřejnost i místní obyvatele a dobrovolně se zavazujeme:

• využívat vyhlídku pouze v souladu s principy trvale udržitelného cestovního ruchu
• nedopravovat klienty našich zařízení motorovými vozidly k úpatí této vyhlídky
• nepořádat na ní ani v jejím okolí hromadné akce, které znamenají nárazové shromáždění většího množství lidí v průběhu krátkého období
• nepořádat v dané lokalitě jakékoliv akce komerčního charakteru
• doporučovat našim klientům návštěvu vyhlídky jako vhodného cíle pro individuální a rodinnou turistiku s důrazem na ochranu přírodních hodnot takto zpřístupněného místa
• propagovat vyhlídku pouze jako jeden výletní cíl z mnoha dalších v této části Národního parku Podyjí
• spolupracovat dle svých možností s orgány ochrany přírody na ochraně a zvelebování této lokality

V Hnanicích dne 9. 9. 2014