Nový ředitel Národního parku Thayatal chce zintenzivnit spolupráci s českou stranou

Ještě intenzivnější spolupráci s českou stranou si přeje nově jmenovaný ředitel Národního parku Thayatal Christian Übl. Tento biolog z Retzu byl už u jeho přípravy a vzniku v roce 2000. Od letošního dubna zastupoval bývalého ředitele Ludwiga Schleritzka, který se stal ministrem dolnorakouské zemské vlády.

Spolupráce obou národních parků je dlouhodobě na vysoké úrovni. Společně organizují řadu akcí pro veřejnost a připravují projekty na rozšíření turistické nabídky i vědeckého poznání území. Staly se také držiteli prestižního certifikátu přeshraniční spolupráce Federace Europarc.  

Kromě spolupráce s Národním parkem Podyjí se chce Übl zaměřit i na vzdělávání školáků a studentů. U návštěvnického centra Thayatalu proto vzniká nové vzdělávací středisko „Wildcat Camp“ se zázemím pro zhruba 60 studentů. Otevřeno by mělo být na jaře příštího roku. 

Podobně jako Podyjí na Moravě je i menší Thayatal jedním z přírodně nejrozmanitějších míst Dolního Rakouska. Na ploše 1350 hektarů zde žije zhruba 1300 druhů rostlin, 900 druhů motýlů, 150 druhů ptáků a nachází se 22 speciálních lesních společenstev.