OBRAZEM: 20. let Národního parku Podyjí

20 LET NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ - Národní park Podyjí má za sebou dvacet let své existence. Připravili jsme pro vás výběr zajímavých milníků z jeho historie.

1991 - Vláda vyhlásila národní park a lidé se dostali na Nový Hrádek

Image

Vláda vyhlásila svým nařízením č. 164/1991 Národní park Podyjí 20. března 1991. Organizace Správa Národního parku Podyjí začala fungovat 1. července téhož roku na Rudoleckého ulici ve Znojmě. Jedním z prvních úkolů nové správy bylo zakreslení přesných hranic parku a ochranného pásma do katastrálních map, vyznačení těchto hranic v terénu, zakoupení prvního počítače PC-286 a ustanovení Rady NP Podyjí. Počalo soustavné sledování zimovišť netopýrů. 1. května památkáři ve spolupráci s ochranáři zpřístupnili zříceninu Nového Hrádku pro veřejnost.

1992 - Vznikají první cyklostezky a začínají se kosit louky

Image

Správci národního parku začali pečovat o vřesoviště na Kraví hoře a obnovují kosení luk v údolí Dyje, například Široké louky pod Hradištěm nebo louky v Zadních Hamrech na bývalé vojenské střelnici. V ústí Žlebského potoka likvidovali strážci invazní bolševníky. Členové České speleologické společnost se pustili do mapování podzemního labyrintu Ledových slují a začali monitorovat pohyby skalních bloků. Ve spolupráci se znojemskou radnicí a rakouskou regionální kanceláří Retzerland byly vyznačeny česko-rakouské cyklostezky v regionu národního parku. Jeho Správa se přestěhovala do svého dnešního sídla na ulici Na Vyhlídce. Národní park Podyjí navštívil Václav Havel.

1993 - Turisté poprvé vyzkoušeli lávky přes Dyji a vznikla semenná banka

Image

Správa parku pro turisty obnovila bývalé vojenské lávky pod Šobesem a v Zadních Hamrech. Ve spolupráci s rybáři vymezila hájené úseky v rybářských revírech. Botanici zahájili sběr semen vybraných druhů rostlin pro semennou banku Národního parku Podyjí a zaznamenali opětovný výskyt některých druhů orchidejí na Gálišské, Uhlířově a Lipinské louce. Ústřední ústav geologický vydal geologickou mapu národního parku. V Podyjí byl nelegálně a neúspěšně bez řádného reintrodukčního programu vysazen rys ostrovid. 

1994 - Na Popickém vřesovišti se začaly pást kozy a Správa parku opravila letohrádek na Braitavě

Image

Lesy v Podyjí přešly do správy národního parku. Začala pracovat nově vzniklá Lesní správa národního parku Podyjí. Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo a Správa parku vydala jeho Návštěvní řád. Dříve rozbořený lovecký letohrádek v lesích Braitavy dostal svoji původní podobu. Na vybraných částech Popického vřesoviště se pokusně začaly pást koz. Při likvidaci kůrovcové kalamity lesníci vytěžili více než 16.000 m3 dřeva.

1995 - Turisté se mohli kochat novými panely a botanici objevili nový strom

Image

Odborníci se v Podyjí pokusili uhnízdit sokola stěhovavého a popsali nový druh stromu pro vědu - jeřáb hardeggský. Pro turisty Správa parku instalovala 14 panelů terénního informačního systému a vybudovala 5 přístřešků jako ochrana před nepohodou. Návštěvníci Národního muzea v Praze si mohli prohlédnout výstavu „Podyjí - národní park zrozený za ostnatým drátem". Začal přednáškový cyklus „Přírodou celého světa", který pokračuje do dnes.

1996 -  Zmizely „železné schody" nad Devíti mlýny a zbytky střelnice u Vranova

Image

Správa parku zlikvidovala nefunkční „železné schody" nad Devíti mlýny a turistickou trasu, která tudy vedla, přeložila na Lipinskou cestu. Mezi Čížovem a Lukovem začali návštevníci parku chodit po nové turistické značce vedoucí po lesní cestě. Na levém břehu Dyje nad Hardeggem správci parku zatravnili a částečně zalesnili Široké pole. Na louce pod Ledovými slujemi odstranili zbytky tamní střelnice. Ve Vranově nad Dyjí se uskutečnila konference k 5.výročí zřízení Národního parku Podyjí. 

1997 -  Správa parku otevřela návštěvnické centrum v Čížově a začala bojovat s netýkavkou

Image

Správa parku zrekonstruovala budovu Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově a od 1. července středisko otevřela pro veřejnost. Na českém břehu Dyje začali strážci likvidovat netýkavku žláznatou a lesníci založil tři školky pro pěstování jedle bělokoré. Botanici vydali Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí a správa parku se připojila k internetu. Lidé mohli znovu navštívit areál bývalé Mašovické střelnice.

1998 - Na Nové Hrádku zpívala Bílá a cykloturisté dostali novou mapu
Image

Z prostředků programu Phare vydala Správa NP Podyjí cykloturistickou mapu Podyjí - Thayatal ze zlínského nakladatelství Shocart. Na Hradišťských terasách botanici učinili první pokus o rekonstrukci suchomilných trávníků a opuštěných zahrad. Správa parku zřídila své webové stránky a vydala první číslo sborníku původních vědeckých prací z Podyjí - Thayensia (do současnosti vyšlo již 8 čísel tohoto sborníku). Na Novém Hrádku televize natáčela hudební pořad zpěvačky Věry Bílé.

1999 - Začaly pravidelné vycházky pro veřejnost a ve vranovském lesoparku byly obnoveny cesty

Image

Na bývalé - tzv.Kočárové cestě - pod Ledovými slujemi Správa parku obnovila dřevěný mostek hraběnky Heleny Mniszkové a rekonstrukce se dočkala i přístupová cesta lesoparkem k Vranovskému zámku. Lidé se mohli zúčastnit prvních oficiálních exkurzí. Zástupci Česka a Rakouska na hraniční lávce mezi Čížovem a Hardeggem podepsali česko-rakouskou deklaraci o společné ochraně Podyjí. Ve Vranově nad Dyjí se konala konference „Význam odumřelého dřeva v lesích".

2000 - Vznikl Národní park Thayatal a Podyjí ocenila Evropská komise

Image

V lednu zahájila činnost rakouská Správa Nationalparku Thayatal. Správa parku zlikvidovala nevzhlednou budovu střelnice na louce pod Ledovými slujemi, vydala knížku Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal a první číslo informačního zpravodaje Podyjské listí. Rada Evropy udělila Správě národního parku Podyjí Evropský diplom jako ocenění dobré péče o území parku. Na rozsáhlých plochách Kraví hory začala likvidace akátu.

2001 - Spravá parku opravila Felicitinu studánku a začala chránit žáby před auty

Image

V areálu vranovského lesoparku Správa parku pro veřejnost obnovila Hallamasskova vyhlídka a opravila Felicitinu studánku. Děti se zúčastnili 1. Ročníku výtvarné soutěže „Příroda kolem nás" - do dosavadních 12. ročníků se zapojilo téměř 20.000 dětí. Rakouští ochranáři začali likvidovat netýkavku žlaznatou. Odborníci opravili hráz Žlebského rybníka pod Podmolím. Na silnici mezi Horním Břečkovem a Čížovem Správa parku instalovala první překážky zabraňující střetu aut s obojživelníky při jarním tahu.

2002 - Podyjím se prohnala stoletá voda

Image

V srpnu se Podyjím prohnala stoletá voda, zaplavila sklepení některých domů ve Vranově, Hardeggu a ve Znojmě a strhla visuté lávky na turistických cestách. Po opadnutí velké vody Správa parku ihned začala s velkým úklidem obrovského nepořádku naplaveného na březích Dyje. Stihla také dokončit rekonstrukci rybníka Pod Lesnou a zlikvidovat panelovou vozovku podél bývalé železné opony nad Žlebským rybníkem. Historicky cenný lovecký letohrádku mezi Čížovem a Lesnou se dočkal kompletní rekonstrukce.

2003 - Ornitologové v Podyjí viděli vzácného jeřába popelavého

Image

Správa parku obnovila tři visuté mosty zničené povodní a odstranila dvě rozsáhlé skládky, které po sobě zanechala vojska Pohraniční stráže u bývalého mlýna Papírna a v lese nedaleko Lukova. Zrekonstruovaná budova bývalé školy v Havraníkách začala fungovat jako terénní základna v Podyjí pro školy a brigády. V okolí Horního Břečkova odborníci spatřili jeřába popelavého a ministr životního prostředí Libor Ambrozek vedl botanickou exkurzi pro veřejnost.

2004 - Botanici našli vzácnou orchidej a turisté se těšili z nové stezky

Image

Občanské sdružení Clary a strážci ze Správy NP Podyjí vytýčili a zpřístupnili pro veřejnost Claryho stezku z Vranova nad Dyjí přes Mniszkův kříž a Onšov na hráz Vranovské přehrady. Na Hardeggské stráni botanici objevili vzácnou orchidej pětiprstku žežulník. V areálu bývalé roty Pohraniční stráže v Podmolí Správa parku odstranila většinu objektů. V září byla zřízena Ptačí oblast Podyjí.

2005 - Historik Vrbka má svůj kámen na Kraví hoře

Image

V okolí bývalého mlýna Papírna zahájila Správa parku dlouhodobé přeměny akátových monokultur. Na Kraví hoře 28. října osadil Okrašlovací spolek a Správa parku Vrbkův kámen. Na okraji Havranického vřesoviště strážci zrekonstruovali a slavnostně otevřeli Studánku Pod lipami. Odborníci opravili a odbahnili Čížovský lesní rybník a Správa parku ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě vydala knihu Květena Znojemska od Vratislava Drlíka.

2006 - V národním parku se sčítali návštěvníci a vznikly dva nové hraniční přechody

Image

Turisté začali využívat příhraniční stezku Hnanice - Heiliger Stein a Podmyče - Felling. Zájemci se vydali i po nové trase Hradiště - lom na Hradišti - Kočičí údolí - Králův stolec. Téměř 50 km nových speciálních stezek mohli využít i lidé na koních. Web Správy NP Podyjí se rozrostl o mapový server. A sociologové celý rok sčítali návštěvníky národního parku.

2007 - Do národního parku doputoval bobr a zoologové popsali nový druh pavouka

Image

Proběhlo rozsáhlé mapování rizikových dřevin na celém úseku mezi Vranovem a Znojmem. Zoologové zaznamenali první výskyt bobra evropského na území parku a objevili nový druh pavouka stepníka moravského. Správy národních parků Podyjí a Thayatal získali certifikát Federace Europarc jako ocenění kvality příhraniční spolupráce mezi oběma institucemi. V prosinci Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru. Lidé v národním parku tak mohou volně překračovat hranice.

2008 - Turisté se mohli vydat na Sealsfieldův kámen podél řeky

Image

Po dlouhých letech se mohli turisté znovu vydat po značené cestě ze Znojma na Sealsfieldův kámen podél Znojemské přehrady. Na jaře lesníci káceli rizikové stromy na Pašerácké stezce u Čížova. Členové znojemského okrašlovacího spolku v terénu vyznačili několik místních turistických okruhů. Byla vydána rozsáhlá publikace Chráněná území ČR - díl Brněnsko s kapitolami o NP Podyjí. 13 zájemců úspěšně absolvovalo sedmidenní školení pořádané Správou NP Podyjí a obdrželo certifikát průvodce parkem.

2009 - Odborníci zaznamenali výskyt netopýra zimního a nalezli blatěnku a slučku

Image

Na podzim Správa parku dokončila rekonstrukci Mniszkova kříže naproti Vranovskému zámku. Na okraji národního parku instalovalo Sdružení obcí Daníž a Správa parku osm informačních panelů o přírodě a obcích v Podyjí. V září začal fungovat Svazek obcí Národního parku Podyjí. Odborníci v parku poprvé nalezli blatěnka vodní a slučku malou. Poprvé také zaznamenali v Podyjí přezimujícího netopýra zimního.

2010 - V Podyjí se objevila kobylka sága a začalo sčítání návštěvníků

Image

V dubnu na 15 místech Správa parku instalovala sloupky pro automatický monitoring návštěvníků a zahájila přípravu nového terénního informačního systému. U Fládnitzské chaty odborníci objevili velmi vzácnou kobylku sága. Správa NP Podyjí začala také vydávat sérii nových informačních skládaček pro veřejnost.

2011 - Lidé vysázeli 700 dubů z Podyjí a turistům začal sloužit nový terénní informační systém

Image

Školy, obce ale i jednotlivci ze Znojemska vysázeli více než 700 dubů vypěstovaných ve školkách národního parku. Zapojili se tak do kampaně „Zasaď strom z Národního parku Podyjí". Správa parku dokončila a na Ministerstvo životního prostředí předala nový plán péče o NP Podyjí. Turisté se mohou dozvědět zajímavé informace z 26 nových panelů terénního informačního systému. Klášter Louka hostil mezinárodní konferenci věnovanou 20. výročí zřízení parku. Správci parku zde představili i novou publikaci o Národním parku Podyjí. Do emailových schránek začal zájemcům chodit elektronický infozpravodaj Podyjské e-listí.

Petr Lazárek, Jan Kos