Odborníci si v Podyjí a Thayatalu vymění informace o ochraně přeshraničních území

Šest desítek odborníků z Česka, Rakouska a dalších evropských zemí se sejde na začátku června v národních parcích Podyjí a Thayatal, aby si zde vyměnili zkušenosti s ochranou přírody v hraniční oblasti. Soustředit se budou především na specifika říční krajiny. Setkání zástupců přeshraničních chráněných území podpořil evropský Fond malých projektů v rámci programu Interreg Rakousko – Česká republika.

Stahněte si plnou verzi tiskové zprávy ve formátu pdf v češtině češtině (1021,76 KB) nebo v němčině němčině (1,05 MB) 

Od akce si zástupci obou národních parků slibují získání zkušeností a příkladů dobré praxe od kolegů z ostatních přeshraničních chráněných území Evropy. Zároveň jim také chtějí představit svoji práci. „Na akci jsme pozvali představitele všech českých a rakouských přeshraničních národních parků a také zástupce dalších evropských přeshraničních chráněných území, která jsou sdružena v síti Transparcnet ve Federaci Europarc. Kontakt s nimi je pro nás velice důležitý a umožňuje nám prohlubovat spolupráci i s naším partnerským Thayatalem,“ uvedl ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

V Podyjí/Thayatalu se tak sejdou zástupci téměř tří desítek institucí ze čtrnácti zemí. Kromě přeshraniční spolupráce při ochraně říčních krajin budou mluvit i o tom, jak například lépe udržet vodu v krajině, jak bránit erozi půdy nebo jak se řeka Dyje a její přítoky za posledních 100 let změnily. „Těšíme se na výměnu zkušeností se zástupci dalších chráněných oblastí. Všechny nás spojuje skutečnost, že musíme myslet a pracovat přes hranice, abychom splnili výzvy ochrany přírody. Řešení mají různé cesty a my se můžeme během tohoto setkání učit od sebe navzájem," přiblížil výkonný ředitel Národního parku Thayatal Christian Übl.

Správy národních parků Podyjí a Thayatal spolu na ochraně údolí řeky Dyje spolupracují už téměř dvě desítky let. Jejich cílem je maximální sblížení metod a nástrojů péče o toto chráněné území. Mají za sebou úspěšné společné vědecké projekty, společně pořádají i řadu akcí pro veřejnost a na národní parky dohlíží několikrát ročně i společné strážní služby. Za svoji práci byly oceněny Certifikátem přeshraniční spolupráce Federace Europarc i Evropským diplomem pro chráněná území Rady Evropy.

Akce je podpořena projektem „Prohloubení a představení spolupráce NP Podyjí a Thayatal, realizovaným v rámci Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (reg. číslo KPF 02 - 023, doba trvání projektu 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018, celkové výdaje projektu jsou 18 415 EUR). 

180000_interreg_rakousko_ceska_republika_cmyk_600.jpg