Odborníci zkoumají tajemství mrtvého dřeva v Dyji

/INFOMATERIÁL KE STAŽENÍ/ Pro někoho klády, které plují po hladině, pro jiného zajímavý svět, který nabízí unikátní životní podmínky pro řadu rostlin a živočichů. Mrtvé a postupně se rozkládající dřevo v Dyji i v její bezprostřední blízkosti po miliony let ovlivňuje podobu řeky a přispívá k rozmanitosti národního parku. Odborníci ho v minulých letech důkladně zmapovali. Výzkum přinesl podklady pro ochranu hráze Znojemské přehrady i jedinečné druhy fauny a flóry.

Image
Pod kůrou padlých stromů podél Dyje lze najít celoevropsky chráněného lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus). Díky dokonale plochému tělu se umně pohybuje v sebemenších skulinách pod kůrou, kde se živí hnijícím lýkem nebo napadá larvy jiného hmyzu. Brouk je chráněn i legislativou České republiky jako silně ohrožený druh. Foto: Václav Křivan

PROHLÉDNĚTE SI: Mrtvé dřevo, součást řiční krajiny Národního parku Podyjí Mrtvé dřevo, součást řiční krajiny Národního parku Podyjí (741,17 KB)

Od vyvrácených stromů až po odlomené větve má mrtvé dřevo na řeku jednoznačně formující vliv. Zpomaluje rychlost a mění směr proudění vody a její hloubku. Kmeny stromů ležící na stranách koryta chrání břeh proti vymílání. Pro rostliny a živočichy zase vytváří pestrou paletu životních podmínek. Některé ryby rády využijí vzniklé tišiny k rozmnožování. Spoustu potravy zde naleznou drobní bezobratlí, ti se pak stávají pestrou součástí jídelníčku ryb a ptáků.

Pod kůrou padlých stromů podél Dyje lze tak najít celoevropsky chráněného a v Česku silně ohroženého lesáka rumělkového. Dalším významným bezobratlým, který žije na vysychajícím dřevě olší, je krasec Dicerca alni. Zatímco v běžné krajině tohoto, na červený seznam ohrožených druhů zařazeného, brouka téměř nenajdete, ve víceméně přirozených lužních porostech podél Dyje má skvělé podmínky.

Během povodní by však mrtvé dřevo mohlo ohrozit sypanou hráz Znojemské přehrady. Důkladný výzkum ukázal, že velké kmeny putují po řece jen velice pomalu a dokážou zachytit drobnější větve. Odborníci přesto uvažují o různých speciálních opatřeních. Například o umístění umělého lapače splavovaného dřeva v prostoru znojemské přehrady nebo umělém poutání vybraných kusů dřeva přímo na místě jeho vzniku.

Správa parku nyní k celé problematice vydala podrobný infoleták. K dispozici je v informačních centrech parku, v budově Správy parku ve Znojmě nebo ke stažení na www.nppodyji.cz/informacni-letaky

Text je součástí pravidelného seriálu Správy Národního parku Podyjí v týdeníku Znojemsko