Olše lepkavá – Alnus glutinosa

Strom velkých rozměrů, může dorůstat 35 m výšky a průměru kmene až 1 m. Je to dřevina krátkověká, maximálně se dožívající 200 let. Kořenový systém umožňuje olším zasahovat až do vodního toku a na olších rostoucích v bažinách můžeme pozorovat chůdovité kořeny. Na kořenech má bakteriální hlízky umožňující příjem vzdušného dusíku. Olše má vynikající kořenovou výmladnost. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Illustration_Alnus_glutinosa0.jpg

Kde roste: Olše je dřevina náročná na světlo a má maximální požadavky na dostatek vláhy, vyskytuje se i na zamokřených stanovištích s vodní hladinou trvale na půdním povrchu. Velmi dobře snáší i záplavy a v době vegetačního klidu snese záplavy i trvale. Typickými stanovišti olše jsou pomalu tekoucí vodní toky, břehy tůní, rybníků a slepých ramen, bažinaté louky, lesní močály a lužní lesy.

Využití: Dřevo olše je lehké, měkké, málo sesychavé, roztroušeně pórovité bez jádra, které se barví na čerstvém řezu oranžově. Dříve se používalo při vodních a zemních stavbách, protože je trvanlivé, což je způsobeno vysokým obsahem tříslovin. V zahradní a krajinářské tvorbě se používá jako parkový strom, pro výsadby do stromořadí i ve volné krajině.

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství se užívá nálev z listů vnitřně při průjmech a nemocích z nachlazení, zevně působí hojivě na vředy.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka