Opravená tůň u Onšova pomůže rosničkám i mokřadním rostlinám

/FOTOGALERIE/ Kompletní rekonstrukcí přivítala nový rok jedna ze dvou tůní nedaleko Onšova. Po opravě hráze a dalších úpravách se v ní udrží voda a místo tak nabídne kvalitní životní prostor obojživelníkům. Nový biotop využije i vodní hmyz a rostliny. 

Před úpravami se v tůni udržela voda jen na začátku jara. Krátký čas ale omezoval možnost obojživelníků dokončit rozmnožovací cyklus. Celá plocha tůně navíc zarostla stromky a keři. Obojživelníci však dávají přednost spíše osluněným lokalitám. Zastíněné vodní plochy nevyhledávají.

„Na místě jsme proto po dohodě s obcí Onšov odstranili přebujelé dřeviny a postavili novou hráz. Kromě toho, že se v tůní nyní udrží voda, bude možné nově celou tůň i vypustit a zbavit ji tak ryb, které představují predátory a potravní konkurenty obojživelníků,“ vysvětlila Martina Kosová ze Správy Národního parku Podyjí. S rybí osádkou se rozhodně v biotopu nepočítá.

Nová vodní plocha proto znovu dává prostor především pro úspěšné rozmnožování obojživelníků. Biotop však využijí i vodní bezobratlí a vodní rostliny. „Mělké břehy umožní postupný vznik vodní a pobřežní vegetace, která ochrání živočichy před predátory. Břehy vodní plochy jsme záměrně nezatravnili. Plocha postupně zaroste rostlinami ze semen v blízkém okolí,“ dodala Kosová.

Tůň byla obnovena za přispění dotačního programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Díky vlhkému podzimu je už nyní biotop plný vody. Na jaře tak už na tomto místě nedaleko silnice mezi Vranovem nad Dyjí a Lesnou budou zájemci moci pozorovat například skokany štíhlé, rosničky zelené i některé druhy čolků.