Otevřeme oči v Podyjí?

Realizace v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů

Registrační číslo projektu: KPF-02-259
Doba realizace:
1. 9. 2021 – 31. 10. 2022
Celková výše podpory: 23 483,59 EUR, z toho příspěvek EFRR je 85%

Správa Národního parku Podyjí a Thayatal se dlouhodobě věnují péči o území, podporují jeho výzkum a environmentální vzdělávání ve své působnosti. V rámci již realizovaných společných projektů byly připraveny vzdělávací materiály pro návštěvníky území národních parků.

Společně s Národním parkem Thayatal jsme v r. 2020 zaznamenali mnohem vyšší návštěvnost obou národních parků a také odlišné chování návštěvníků, které má negativní dopad na předměty ochrany.

S ohledem na rychle se měnící situaci, se chceme kromě tradičních vzdělávacích akcí pro veřejnost, zaměřit na emotivní vnímání přírodního prostředí. Jednotlivé aktivity jsou vybrány tak, aby bylo možné prezentovat význam území a podpořit jeho emoční vnímání. Jedná se o úvodní krok pro zapojení veřejnosti do environmentálního vzdělávání, tzn. nová forma oslovení nových návštěvníků území národního parku. Výstupem projektu budou publikace, plakáty s motivy z Podyjí a akce zaměřené na propagaci oblasti temné oblohy.

Image