Papírnu a náhon na Devíti mlýnech čeká rekonstrukce. Návštěvníci by zde měli být pozornější

/FOTOGALERIE/ Dvě větší stavební akce čekají v srpnu a na podzim navštěvovanou lokalitu Devíti mlýnů nedaleko Hnanic. Správa Národního parku Podyjí zabezpečí a zpřístupní trosky bývalé Papírny. Komplexní rekonstrukcí má naplánovanou i nedaleký náhon. Návštěvníci dostanou díky nové lávce možnost přístupu na obě jeho strany a jejich bezpečí zajistí nové zábradlí. Opravený náhon bude sloužit jako důležitý biotop na vodu vázaných zvířat a rostlin. Značená cesta v této lokalitě uzavřena nebude. Žádáme ale návštěvníky, aby zde dbali zvýšené opatrnosti.  

Stavební akce začnou počátkem srpna. „Jejich načasování jsme naplánovali tak, aby co nejméně rušily a ohrozily zvířata a rostliny, které na místě žijí,“ uvedla referentka pro vodní hospodářství Správy Národního parku Podyjí Martina Kosová. Lokalitu obývají například užovky stromové. V ruině Papírny zase zimují netopýři.

Opatrnější by zde od srpna měli být i návštěvníci. Značená stezka sice zůstane otevřená, cesta z Hnanic ale bude sloužit k přepravě materiálu i stavební techniky.

Práce začnou opravou poškozeného náhonu. „Jeho stávající částečně rozpadlé stěny dělníci vybourají a znovu vystaví z lomového kamene. Na železobetonové dno vyskládají kameny na štět z vyklínováním. Trasa náhonu zůstane stejná,“ popsala Kosová. Okolo náhonu bude návštěvníky chránit nové zábradlí. Přístup do prostoru mezi náhonem a řekou nově umožní jednoduchá lávka. „Výzkumy, které proběhnou po opravě, umožní získat další informace o migraci vodních živočichů,“ slibuje si Kosová.

Rekonstrukci náhonu provede společnost Povodí Moravy v rámci projektu Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji, který je financovaný z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.

Image

Na září a říjen je naplánováno také zabezpečení ruin jednoho z objektů bývalé Papírny. "Jedná se pouze o sanaci stávajících zdí, v některých částech dojde i ke snížení zdiva, tak aby zbytky historického objektu byly pro veřejnost bezpečné," uvedla Kosová.

Následně by měla být jejich část zpřístupněná veřejnosti. Na několika panelech by se zde lidé měli dozvědět bližší informace o tomto historií i přírodními zajímavostmi nabitém místě. Díky opravě zůstane zachován i místní sklep, který je významným zimovištěm několika druhů netopýrů. Na stavební práce čerpá Správa parku peníze z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.