Plánované větrné elektrárny ohrožují mezinárodní prestiž národních parků Podyjí a Thayatal

Zpochybnění prestižního Evropského diplomu pro chráněná území nebo pohoršení v mezinárodní kategorizaci chráněných území by mohla mít za následek uvažovaná výstavba více než dvou desítek větrných elektráren v bezprostřední blízkosti Národních parků Podyjí a Thayatal. Plyne to z upozornění představitelů Rady Evropy a Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Dolnorakouská vláda nyní rozhoduje o změně územního plánu, který by nedaleko Hardeggu umožnil vznik plánovaného parku větrných elektráren Windpark Nord.

Image
Ilustrační foto. FOTO: Harvey McDaniel from Naalehu, HI (South Point_Wind Farm 5_Aug_1_02) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Správa Národního parku Podyjí se vyjádřila k připravovanému záměru vybudování větrných elektráren na základě žádosti z Ministerstva životního prostředí už loni v létě.  Po prostudování dostupných informací došla k závěru, že případná realizace záměru vybudování větrného parku „Windpark Nord“ je nepřijatelná. Obdobně reagovalo na základě tehdy dostupných informací i MŽP ve svém vyjádření v rámci procesu posuzování vlivu zmíněné koncepce na životní prostředí.  Podrobnější informace naleznete na stránkách Informačního systému SEA

Značný by pravděpodobně byl vliv elektráren na faunu ptáků a netopýrů uvnitř i v bezprostřední blízkosti národního parku. Ohrozit by tak mohly celou řadu legislativně chráněných a celoevropsky ohrožených druhů. V bezprostřední blízkosti plánovaných větrníků se nachází mimo jiné významné tahové zastávky a shromaždiště ptáků (Šafovské rybníky) i netopýrů (Ledové sluje). Nejkratší vzdálenost k hranici ochranného pásma NP Podyjí je přitom zhruba 4 km.

Štrasburská kancelář Bernské úmluvy vyzvala rakouské úřady, aby výstavbu parku větrných elektráren v blízkosti národních parků důkladně zvážila. V březnu pak rizika, které by stavba mohla přinést, prodiskutuje skupina expertů udělující Evropský diplom pro chráněná území. Prestižní ocenění, které dokládá splnění přísných požadavků na ochranu území i výjimečnost národního parku, Podyjí získalo v roce 2000 od Rady Evropy, podobně jako NP Thayatal v roce 2003. Celý dopis z kanceláře Rady Evropy si můžete přečíst zde.

Roztříštění biologických koridorů případnou výstavbou větrného parku v bezprostřední blízkosti národních parků Podyjí a Thayatal vadí i odborníkům z Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN).  „Naše zkušenost také ukázala, že řada druhů se vyhýbá území, kde se nachází takováto koncentrace podobných turbín. Migrace druhů tak může být narušena podél migračních tras skrz tato dvě cenná chráněná území,“ sděluje ve svém stanovisku místopředseda evropské sekce Světové komise pro chráněná území Mezinárodního svazu Andrej Sovinc.  Nezohlednění těchto rizik by podle něj mohlo mít za následek ohrožení zařazení národních parků do mezinárodně uznávané druhé kategorie chráněného území podle šestibodové škály Mezinárodního svazu. Celý text dopisu si můžete přečíst na stránkách Národního parku Thayatal

Nezanedbatelným způsobem by plánované větrné elektrárny podle Správy Národního parku Podyjí narušily krajinný ráz Podyjí.  Vrtule v horní úvrati by převyšovaly nejvyšší horu regionu (Býčí hora, 536 m n. m.) o více než 150 metrů. Řada větrných elektráren by byla vidět i z významných podyjských vyhlídek jako jsou Nový Hrádek, Větrník nebo Claryho kříž. Vznikla by tak negativní industriální dominanta v krajinném obraze národního parku a jeho okolí. Podobně postižena by byla i neméně malebná krajina v okolí rakouského Národního parku Thayatal. Stanovisko Správy Národního parku Thayatal si mužete v originále přečíst na webu organizace. Překlad naleznete zde.

Změny územního plánu v Dolním Rakousku, které by výstavbu elektráren umožnily, předložila dolnorakouská vláda koncem minulého roku. Až do 14. února jsou nyní otevřeny připomínkám občanů.