Pořad Podyjí v literatuře zazní v češtině i v němčině

V úterý 12. března 2013 budou mít návštěvníci Městské knihovny ve Znojmě možnost shlédnout a vyslechnout program, který měl na podzim loňského roku premiéru v Praze, na půdě Rakouského kulturního fóra.

Znojemskému publiku dobře známý pan učitel a literát Jiří Svoboda přednese ukázky z děl spisovatelů majících vztah k území, na kterém se dnes rozkládá Národní park Podyjí. Jedná se o německy píšící autory 18. - 20. století. Některé z vybraných textů jsou autorské překlady pana Svobody, v jeho kompetenci je i scénář celého večera. Aby si posluchači užili i textů v originále, případně mohli přijít i zájemci z řad našich přeshraničních sousedů, zazní ukázky i v jazyce německém. O tuto část programu se zaslouží pan Gerhard Grubeck, rakouský učitel působící na dvojjazyčném Gymnáziu Dr. Karla Polesného ve Znojmě, program bude doplněn i krátkým úryvkem z jeho tvorby.

uvedení programu v Praze v Rakouském kulturním fóru uvedení programu v Praze v Rakouském kulturním fóru

V průběhu večera zazní poezie Josefa Bergmanna a ukázky próz, jejichž autory jsou Johann Gottfried Seume, Charles Sealsfield, Anton Vrbka a Bruno Brehm. Všechny ukázky se týkají podyjské krajiny či zákoutí  místních sídel. Mluvené slovo bude doplněno promítáním historických fotografií, map a obrazů i soudobých snímků dokumentujících krásy Národního parku Podyjí. Součástí pořadu budou i informace a obrazové dokumenty ze života autorů.

Na pořadu se vedle Správy Národního parku Podyjí podílí rovněž Knihovna Rakouské literatury ve Znojmě a Rakouské kulturní fórum. Pokud vás pozvánka zaujala, přijďte do přednáškového sálu Městské knihovny ve Znojmě v úterý 12. března 2013 v 17 hodin.

plakát Podyjí v literatuře plakát Podyjí v literatuře (407,75 KB)