Poradní komise Správy NP Podyjí pro výstavbu a územní plánování (tisková zpráva)

Dne 18. března 2010 proběhlo v Návštěvnickém středisku Správy NP Podyjí v Čížově zasedání pracovní skupiny pro regionální rozvoj Rady NP Podyjí. Hlavním bodem programu tohoto jednání bylo vytvoření poradní komise Správy NP Podyjí pro výstavbu a územní plánování. Na jednání byli představeni přítomní členové poradní komise, byl odsouhlasen jednací řád a dohodnut termín prvního zasedání vzniklé poradní komise.