Podyjská oblast tmavé oblohy by v budoucnu mohla sahat až ke Slavonicím

/MEMORANDUM/ Zástupci šesti obcí Podyjí, Správy parku, firmy E.ON i České a Znojemské astronomické společnosti na konferenci ke čtvrtstoletí existence Národního parku Podyjí připojili své podpisy pod Memorandum Podyjské oblasti tmavé oblohy. Učinili tak první krok k vyhlášení oblasti. V budoucnosti by mohla sahat až ke Slavonicím.

Signatáři, mezi kterými jsou například Havraníky, Hnanice, Mašovice, Lukov, Lesná nebo Vranov nad Dyjí, se zavazují usilovat o ochranu vymezeného prostoru před světelným znečištěním, sdílet za tímto účelem potřebné informace a dobrovolně přispívat dle svých možností k naplňování účelu oblasti tmavé oblohy.

Celý text: Memorandum Podyjské oblasti tmavé oblohy Memorandum Podyjské oblasti tmavé oblohy (1,06 MB)

Image
Sealsfieldův kámen - Světelná kopule nad Znojmem je velmi nápadná a dominuje noční obloze. Ostatní směry jsou ovšem tmavé, bez patrných známek světelného znečištění. Pohled do krajiny není rušen žádným umělým zdrojem světla. FOTO: Milada Moudrá,  Michal Bareš, Vojtěch Kohout

"Memorandum je prvním krůčkem k vyhlášení celé oblasti, jejíž hranice by od Znojma mohly sahat až ke Slavonicím. V roce 2017 bychom chtěli projekt Podyjské oblasti tmavé oblohy začít projednávat s dalšími úřady krajů i obcí a získat je k podpisu Memoranda,“ popsal ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Image
Podmolí - Světelná kopule nad Znojmem je stále dominantní prvek na obloze. Kromě ní je však patrný i vliv rakouského města Retz na jihu a rovněž blízké obce Podmolí pouhých několik set metrů severně. FOTO: Milada Moudrá, Michal Bareš, Vojtěch Kohout

Noční obloha nad Podyjím je podle odborníkům jedna z nejzachovalejších v České republice. Výhled na hvězdy, klidný spánek i přirozenou noční dobu zde neruší až na malé výjimky žádný velký zdroj světelného znečištění. Vyplývá to z pozorování České astronomické společnosti, které se uskutečnilo před několika lety. Podobných míst už je v Česku i celé Evropě velice málo.

Image
Čížov - Světelná kopule nad Znojmem je stále patrná, ale již jen velmi nenápadná. Špatná dohlednost utlumuje vliv vzdálenějších zdrojů světla a tak se zdá být obloha skutečně velmi tmavá, bez výraznějších známek světelného znečištění. V Česku velmi neobvyklý pohled. FOTO: Milada Moudrá, Michal Bareš, Vojtěch Kohout

Noční obloha nad Podyjím má tak podle astronomů na některých místech lepší vlastnosti než dvě vyhlášené oblasti tmavé oblohy v Jizerských horách a Beskydech.  Podobné podmínky pozorovali jen na odlehlých místech jižních Čech a na území Národního parku Šumava. „Národní park Podyjí a jeho přilehlé okolí představují oblast s poměrně zachovalým nočním prostředím. Takový stav je v Česku spíše výjimkou než pravidlem.  Doporučujeme proto Správě parku, obcím i jejich občanům, aby věnovali pozornost tomuto přírodnímu zdroji a odkazu," řekl již dříve člen týmu, který měřil stav oblohy v národních parcích, Vojtěch Kohout.

Image
Zálesí - Obloha je na první pohled tmavá a prostá známek světelného znečištění. Pouze u východního horizontu je patrné zjasnění od vzdálených zdrojů světla, které se mísí s vycházející Mléčnou dráhou. FOTO: Milada Moudrá,  Michal Bareš, Vojtěch Kohout

Astronomové proto doporučují, aby se při další výměně pouličních světel v obcích kolem národního parku přemýšlelo i o tom, zda lze světla dobře směrovat a zda mají minimální nebo žádné vyzařování do nežádoucích směrů. Ve Znojmě by se měl podle nich více zohledňovat vliv na noční prostředí při výběru dekorativního a architektonického osvětlení. „Nejde nám o to, aby se svítilo méně. Jde nám o zkvalitnění osvětlení," vysvětlil Kohout.

Image

Vysočany - Podobná situace jako v Zálesí. Na první pohled žádné významné projevy světelného znečištění. Zjasnění nad východním obzorem je souhrnem svítání, vycházející Mléčné dráhy a vlivu osvětlení blízkých obcí. FOTO: Milada Moudrá,  Michal Bareš, Vojtěch Kohout

Více informací o světelném znečištění naleznete na http://www.svetelneznecisteni.cz/

Dopady světelného zenčištění:
Oslnění výrazně snižuje bezpečnost na nevhodně osvětlených cestách. Více...
Světelné znečištění má prokazatelně neblahý vliv na lidské zdraví. Více...
Světelné znečištění představuje vážný problém pro řadu živočichů a rostlin. Více...
Světelné znečištění nás ochuzuje o krásu noční oblohy. Více...
Světelné znečištění představuje zbytečné plýtvání elektrickou energií. Více...

Podyjská oblast tmavé oblohy by v budoucnu mohla sahat až ke Slavonicím.