Povinné informace

Informace podle zákona o veřejném přístupu k informacím
(dle § 5 Zák. 106/1999 Sb.)

 1. Zřizovací listina
 2. Kontaktní informace:

  Adresa:
  Správa NP Podyjí
  Na Vyhlídce 5
  669 02 Znojmo

  Telefon: +420 515 282 240 - spojovatelka, +420 515 282 242 - sekretariát ředitele

  Fax: +420 515 282 241

  e-mail: info@nppodyji_cz

 3. IČO: 00837971

 4. Organizační struktura
 5. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu je vždy uveden v poučení o odvolání u příslušného rozhodnutí.
 6. Pro vyřízení všech žádostí, podnětů a jiných dodání občanů je stanoven termín 30 dnů.
 7. Právní normy
 8. Informace, na které existuje právní nárok jsou poskytovány zdarma.
 9. Výroční zprávy organizace jsou k nahlédnutí na Správě NP Podyjí.