Pozvánka na akce Thayatalu

Také naši rakouští sousedé nabízí návštěvníkům národního parku bohatý program. První jarní vycházka od zříceniny Kaja vám představí zajímavosti lesa v neděli 20. března.

Hardegg

Přehled tematických vycházek připravených pracovníky Správy Národního parku Thayatal pro tuto sezonu a mnohé další informace v českém jazyce si můžete přečíst zde.