Příroda do kapsy

Image

Správy Národních parků Podyjí a Thayatal se dlouhodobě věnují práci s veřejností a podporují environmentální vzdělávání ve své působnosti. Pro rozšíření stávajících aktivit a efektu budou vydány motivační a informační materiály.

Motivační předměty budou mít vzdělávací charakter a budou využívány při akcích pro veřejnost nebo posílení spolupráce s organizacemi, které se podílí na environmentálním vzdělávání.

Cílem projektu je prezentovat přírodní hodnoty území obou národních parků. Společná prezentace přírodních hodnot posílí vnímání důležitosti přeshraniční územní ochrany laickou veřejností.

V rámci projektu budou vydány tyto informační materiály:

  • doplnění edice o německé verze letáků. Celkem bude vydáno 6 typů informačních letáků, které budou využity v informačních centrech NP Thayatal a NP Podyjí
  • bude vydána sada určovacích klíčů / poznávacích kapesních průvodců ve dvou jazykových mutacích
  • v rámci projektu bude rozšířen fotoarchiv Správ pro prezentaci činnosti obou národních parků
  • budou připraveny 4 akce pro veřejnost, 2 na území České republiky a 2 na území Rakouska

V rámci projektu byly vydány následující materiály:
K dispozici jsou v Návštěvnickém středisku v Čížově a Infobodu v bývalé Celnici u Hardeggu.

Stehende Gewässer im Nationalpark Stehende Gewässer im Nationalpark (1,16 MB)
Auffällige Spinnen des Nationalparks Podyji Auffällige Spinnen des Nationalparks Podyji (400,46 KB)
Amphibien im Nationalpark Podyji Amphibien im Nationalpark Podyji (558,33 KB)
Orchideen des Nationalparks Podyjí/Thayatal Orchideen des Nationalparks Podyjí/Thayatal (575,11 KB)
Landschaft von Podyjí in Bildern Landschaft von Podyjí in Bildern (554,08 KB)
Die Pflanzenwelt von Podyjí Die Pflanzenwelt von Podyjí (472,14 KB)
Příroda do kapsy: Lokality Příroda do kapsy: Lokality (1,37 MB)
Příroda do kapsy: Rostliny Příroda do kapsy: Rostliny (1,27 MB)
Příroda do kapsy: Živočichové Příroda do kapsy: Živočichové (1,21 MB)
Natur in der Tasche: Lebewesen Natur in der Tasche: Lebewesen (1,27 MB)
Natur in der Tasche: Pflanzen Natur in der Tasche: Pflanzen (1,36 MB)
Natur in der Tasche: Standorte Natur in der Tasche: Standorte (1,47 MB

Realizace v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Doba realizace: 1.7.2020 - 30.9.2021
Celková výše podpory: 21 996 EUR, z toho příspěvek EFRR je 85%