Pro Silva Bohemica v NP Podyjí

Ve dnech 6. - 7.  května 2010 proběhl seminář a exkurzí spolupořádaný Správou NP Podyjí a Českou lesnickou společností - pobočkou PRO SILVA BOHEMICA, který byl věnovaný tématu přestaveb borových monokultur na smíšené listnaté lesy.

Čtvrteční odpoledne bylo věnováno odborným referátům, které v sále Zámeckého hotelu ve Vranově nad Dyjí vyslechlo více než 80 účastníků z celé republiky. Dvoudenní seminář byl v pátek završen terénní exkurzí, kterou Správa NP připravila v lesích národního parku v okolí Čížova a Lukova. Na jednotlivých exkurzních zastávkách prezentovali lesníci ze Správy NP dosavadní výsledky a použité postupy při přestavbách borových monokultur na smíšené listnaté lesy.