Prohloubení a představení spolupráce NP Podyjí a Thayatal

Cílem projektu je prohloubit a představit přeshraniční spolupráci národních parků Podyjí a Thayatal a získat zkušenosti a příklady dobré praxe využitelné v česko-rakouském pohraničí i z jiných přeshraničních evropských chráněných území (např. NP Krkonoše - NP Karkonosze, NP Šumava - NP Bavorský les, NP České Švýcarsko - NP Sächsische Schweiz, NP Neusidler See - Seewinkel - NP Fertő-Hanság).

V rámci projektu budou realizovány 3 základní aktivity:

a) příprava a organizace setkání přeshraničních národních parků
b) uspořádání setkání přeshraničních národních parků
c) prezentace regionu českého i rakouského pohraničí- terénní exkurze, večer místních tradic

V rámci přípravy setkání evropských přeshraničních parků dojde k hlubší analýze silných i slabých stránek vzájemné spoluprace. Ty pak následně budou prezentovány na akci odborníkům z více než 20 preshraničních chráněných území ze zhruba 10 evropských zemí (4 národní parky z Česka, 2 z Rakouska). Jejich zkušenosti, zpětná vazba a přiklady dobré praxe jsou pro nás klíčové ke zlepšení spolupráce v česko-rakouském pohraničí při implementaci obecně platných evropských směrnic k ochraně přírody i v dalších oblastech.

Setkání přeshraničních národních parků Transparcnet 2018

Odborníci si v Podyjí a Thayatalu vymění informace o ochraně přeshraničních území

Krajinu řek mění sucho i přívalové deště. Odborníci v Podyjí diskutovali o ochraně přeshraničních území

Národní parky Podyjí a Thayatal mají za sebou jeden z nejintenzivnějších roků vzájemné spolupráce