Základní informace

Projekt Příručka je zaměřen na tvorbu a realizaci kurzů terénní výuky zaměřené na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti Národního parku Podyjí a jeho přilehlého okolí. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně čtyř znojemských základních škol, pro něž budou kurzy sestavovány. Těžištěm žákovských aktivit je získávání poznatků na základě vlastního zkoumání v terénu, členové realizačního týmu vytvářejí a realizují programy terénní výuky včetně tvorby metodických materiálů tak, aby byly kurzy přenositelné i na subjekty nesouvisející s řešitelským týmem, cílovou skupinu a byla tak možná dlouhodobá udržitelnost. Řešitelský tým spolupracuje s odborníky, jimiž jsou zaměstnanci Správy Národního parku Podyjí a zaměstnanci Jihomoravského muzea ve Znojmě. Projekt je z hlavní části finanován Státním fondem životního prodtředí, kofinancování zajišťuje Správa NP Podyjí. Obdobím realizace je březen 2016-říjen 2017.