Nabídka pronájmů a pachtů

Aktuální nabídky 

Nabídka pachtu v k.ú. Hnanice k zajištění ochrany přírody a krajiny
(nabídky posílejte nejpozději do 27. 10. 2020)

Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (195,70 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (495,78 KB)
Mapa pozemku Mapa pozemku (1,07 MB)

Achiv nabídek

Nabídka pachtu v k. ú. Konice u Znojma k zajištění ochrany přírody a krajiny
(nabídky posílejte do 31. 8. 2020) 

Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (363,62 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (504,85 KB)
Mapa pozemku Mapa pozemku (1,83 MB)

Nabídka pachtu v k. ú. Hnanice, Konice u Znojma a Popice u Znojma k zajištění ochrany přírody a krajiny
(nabídky posílejte do 31. 8. 2020)

Podrobná nabídka pachtu Podrobná nabídka pachtu (207,51 KB)
Návrh smlouvy pachtu Návrh smlouvy pachtu (715,57 KB)
Mapa pozemků - Konice a Popice Mapa pozemků - Konice a Popice (1,91 MB)
Mapa pozemků Hnanice Mapa pozemků Hnanice (2,09 MB)