Provozní inventarizace


Podstatou provozní inventarizace je statistické výběrové šetření prováděné v síti trvalých inventarizačních ploch. Cílem provozní inventarizace je poskytnout spolehlivé, objektivní a reprodukovatelné údaje o vybraných složkách lesního ekosystému s důrazem na stromový inventář. Teprve při vzájemném porovnání dvou po sobě jdoucích inventarizačních šetření na trvalých inventarizačních plochách (při opakovaných obnovách LHP) poskytne provozní inventarizace důležité informace o vývoji lesa a o změnách jednotlivých sledovaných charakteristik včetně informace o běžném přírůstu zásob. Šetření probíhá v síti trvalých kruhových ploch  zpravidla o velikosti 500 m2.

(ČERNÝ a kol., 2004)