Nová kniha představuje více než dvě stovky druhů ptáků Podyjí. Stáhnout si ji můžete zdarma

/KNIHA KE STAŽENÍ/ Více než dvě stovky druhů ptáků, kteří se objevují v Národních parcích Podyjí a Thayatal, mapovala posledních 15 let skupina autorů nové knihy Ptáci Národního parku Podyjí/Thayatal. V téměř čtyřsetstránkové publikaci s desítkami fotografií shrnují výsledky své práce i historické výzkumy. Zadarmo si ji můžete stáhnout z webu Národního parku Podyjí.

 

 

Stáhněte si knihu:
Ptáci Národního parku Podyjí / Thayatal Ptáci Národního parku Podyjí / Thayatal (8,60 MB)

„Kniha je určena všem těm, kteří se chtějí dozvědět, jaké druhy ptáků mohou v národních parcích Podyjí a Thayatal potkat. Najdou zde upřesnění o tom, v jakém období a v jakých biotopech se konkrétní ptáci nacházejí nebo které druhy tu vymizely a které se naopak objevily v posledních letech,“ popisuje v úvodu jedna z autorek knihy ornitoložka Vlasta Škorpíková.

Národní park Podyjí na ornitologické mapy dostala především jeho stabilita a různorodost přírodních podmínek. Území je tak unikátní svojí pestrostí ptačích druhů. Do východní části parku zalétají ptáci, kteří jsou zvyklí na teplejší podnebí a život v jihovýchodní Evropě. Patří mezi ně například pestře zbarvená vlha, světově ohrožený dravec raroh velký nebo v Evropě vzácně hnízdící orel královský. Chladnější terén západní části národního parku zase vyhovuje silně ohroženému čápovi černému, melancholicky volající žluně šedé nebo lesnímu bahňákovi s dlouhým zobákem -  sluce.

Od roku 2004 je navíc území Ptačí oblastí pro strakapouda jižního a pěnici vlašskou. Nenápadná pěnice vlašská hnízdí především v trnitých křovinách v jihovýchodní části národního parku. Strakapoud jižní buduje zase svá hnízda především v dutinách ovocných stromů v jihovýchodní části parku. Lidé se s ním setkají ale například i v okolí Mašovic. Území bylo vyhlášeno ptačí oblastí díky ideálním podmínkám, které tu oba tito ptáci mají.

Kniha vznikla jako součást společného výzkumného projektu správ národních parků Podyjí a Thayatal a finančně ho podpořila Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

EU_ERDF_CZ.jpg LogoBasis_AT_CZ_4C_v__etn___sloganu.jpg