Putování Podyjím - vzpomínky z dávných dob

Image

Cílem projektu je připravit publikace pro veřejnost, které mají vazbu na hraniční území mezi Rakouskem a Českou republikou. Jedná se publikaci určenou návštěvníkům Národního parku Thayatal – Podyjí.

Publikace představí změny v krajině za posledních cca 150 let. První záznamy o putování krajinou kolem Dyje jsou starší než 150 let. Tedy z doby, kdy pocity, dojmy z návštěvy byly vyjádřeny slovně či malbou. Kniha představí tři autory z 19. století, kteří ve své době zaznamenali své zážitky a popisy z cest do Podyjí. V archivu opomenuté německé texty autorů Františka Josefa Pitnera (1813), Oskara Meistera (1871) a Josefa A. Krickela (1842) budou přeloženy do češtiny. Autoři barvitě popisují nejen krajinu a přírodu Podyjí, ale i památky, hrady, život v okolí Dyje.

Dohledání potřebných dat v archivech a muzeích podpoří spolupráci obou institucí. Především v kompletaci historických podkladů a prezentaci historie území, jeho dalšího vývoje.

V rámci projektu bude vytvořena fotografická výstava, kde budou porovnány minulé a současné pohledy do krajiny. Výstava bude putovní. Nová publikace bude představena veřejnosti při otevření výstavy.

Doba realizace: 1.8.2020 - 31.10.2021
Celková výše podpory: 15 688 EUR, z toho příspěvek EFRR je 85%