Ředitelé národní parků Podyjí a Thayatal podepsali novou dohodu o péči o Podyjí

Znojmo / Hardegg – Ředitelé národních parků Podyjí a Thayatal podepsali aktualizovanou verzi smlouvy o společné péči o přírodu Podyjí. Slavnostním potvrzením dohody na vranovském zámku v půlce října vyvrcholila konference Společným směrem, která připomněla třicet let existence národního parku na české straně a dvacet let na rakouské. Více než stovka odborníků, zástupců samospráv i neziskových organizací na ní diskutovala o minulosti i dalším směřování ochrany přeshraničního území údolí Dyje.

Image

Christian Übl (ředitel Národního parku Thaytal) Tomáš Rothröckl (ředitel Národního parku Podyjí) po podpisu společné dohody. Foto: Filip Süsenbek

Nový dokument navazuje na dohodu z roku 2015 a stanovuje společné cíle, východiska a zásady péče o přeshraniční území. Obě správy národních parků se v ní zavázaly garantovat ochranu nerušených přírodních procesů a přirozené biologické rozmanitosti nebo podpořit využití území, které není v rozporu s cíli jeho ochrany, to je výzkum a vzdělávání, odpočinek a rekreaci a tradiční využívání krajiny.

Dlouhodobým cílem obou správ je příkladná společná péče o území Podyjí, které chápou jako ucelený a nedělitelný přírodní útvar. Oba národní parky tak věří, že významně přispějí k zachování významného přírodního a kulturního dědictví Evropy. Podle dohody, která podrobně rozebírá jednotlivé aspekty práce národních parků, by ochrana Podyjí měla být založena na dvou základních principech. Samovolném vývoji přírody a partnerství s lidmi z regionu a návštěvníky.

DOHODA o společných cílech, východiscích a zásadách managementu NP Podyjí-Thayatal Dohoda o společných cílech, východiscích a zásadách managementu národních parků Podyjí-Thayatal (369,02 KB)

Obě Správy národních parků nyní dokončují vlastní důležité dokumenty, které popisují, jak se budou o přírodu Podyjí starat v následujících deseti letech. Příští rok by navíc měl vzniknout i společný plán péče o přeshraniční prostor obou chráněných území, který potvrdí závazek obou Správ hledat shodu v jeho správě.

Účastníci konference Společným směrem se zabývali konkrétními tématy ochrany přírody Podyjí ve třech různých sekcích. První byla zaměřena na rostliny a živočichy žijící v údolí Dyje. Druhá se věnovala přímo Dyji, jejím přítokům ale i správě tůní a rybníků národních parků. Třetí sekce se zabývala lidmi, kteří do Podyjí přijíždějí jako návštěvníci nebo zde trvale žijí.

Výstupy konference jsou dostupné na webových stránkách Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz/spolecnymsmerem. Věnovat se jim bude i aktuální vydání odborného časopisu Thayensia.

Konference byla financována z projektu Přeshraniční konference k výročí vyhlášení národních parků (KPF-02-202) v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Image