Růže šípková – Rosa canina

Keř až 3 m vysoký, někdy opíravá liána se silnými a hákovitě zahnutými ostny. Květy jsou bílé nebo světle až sytě růžové, plodem je šípek červené barvy.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/106_Rosa_canina_L.jpg

Kde roste: Růže šípková je světlomilná dřevina, která dobře snáší sucho a teplo a není náročná ani na kvalitu půdy. Roste na výslunných svazích, křovinatých stráních, mezích, zarůstajících pastvinách, vřesovištích i okrajích mokřin.

Využití: V zahradní a krajinářské tvorbě má použití především jako podnož pro četné kultivary zahradních růží. Může se použít i jako pionýrská a meliorační dřevina při rekultivacích v krajině. Šípky se používají k výrobě marmelád, čajů či domácích vín.

Lidové léčitelství: Růže šípková je významnou léčivkou vyhledávanou již v prehistorickém věku a používanou v lidovém léčitelství i farmacii. Odvar z šípků se používá jako posilující prostředek při jarní únavě nebo chorobách z nachlazení, chřipce, infekci ledvin a močového měchýře. Nažky se používají jako diuretikum, antirevmatikum či při nervových chorobách.

Mytologie: Její latinský název je odvozen od řeckého kynosbatos (kynos=pes, batos=pichlavý keř) neboť ve starověku lidé věřili, že kořeny šípkové růže mohou vyléčit kousnutí od vzteklého psa.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka