Rybářství

Sportovní rybolov na Dyji

Rybářské využití vod pro sportovní rybolov v Národním parku Podyjí je umožněno na části toku řeky Dyje, kde jsou vymezeny pstruhové revíry Moravského rybářského svazu (MRS). Rybníky na území NP Podyjí, které jsou ve vlastnictví státu jsou určeny výhradně pro ochranu biodiverzity vodních a mokřadních společenstev a nejsou proto rybářsky obhospodařovány. Sportovní rybolov je možný pouze na Čížovském rybníku, který se nachází mezi obcemi Horní Břečkov a Čížov a to podle pravidel místního rybářského spolku v Horním Břečkově.
Rybářské revíry

Řeka Dyje je na území Národního parku Podyjí rozdělena do 4 pstruhových revírů MRS. Rybolov je umožněn pouze na části území v revírech Dyje 12A, Dyje 13/1, 13/2, 13/3 a Dyje 14. V rámci těchto revírů jsou vybrané celoročně hájené úseky, kde je rybolov zakázán. Jejich vymezení lze najít v popisu rybářských revírů v rámci platného rybářského řádu MRS (Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových a soupis revírů). V revíru Dyje 13/1-3 je povolen pouze lov lososovitých ryb muškařením na umělou mušku. Na všech revírech v NP Podyjí je míra pstruha potočního 30 cm a lipana podhorního 35 cm. Přístup k jednotlivým úsekům, kde je možno provádět sportovní rybolov, je možný pouze pěšky po vyznačených přístupových cestách. Mapka lovných úseků, hájených úseků a přístupových cest je na našem mapovém serveru (Turistika/Rybolov).

 

Rybář na pstruhové voděRybář na pstruhové vodě

   

Pstruh potočníPstruh potoční

MRS provádí na území NP Podyjí každoročně zarybňování řeky násadou pstruha potočního a lipana podhorního. Vypouštění nepovodních druhů ryb jako pstruh duhový a siven americký je zakázáno.