Šest mladých exmoorských koní z Podyjí nyní spásá pastviny v Milovicích

Na pastvinách exmoorských poníků došlo hned k několika novoročním změnám. Část loňských a předloňských hříbat opustila Mašovickou střelnici a posílila stáda na dalších lokalitách. Šest mladých kobyl tak odcestovalo do známé pastviny v Milovicích. Tři mladí hřebci se přidali k ostatním hřebcům na druhé podyjské pastvině v Havraníkách.  V Podyjí na dvou pastvinách nyní pomáhá s péčí o vzácná místa 17 exmoorských poníků.

Image

„Po těchto přesunech se tedy aktuálně pase na Mašovické střelnici devět koní (klisen) a v Havraníkách osm koní (hřebců). V dalších letech budeme sledovat intenzitu vypásaní na obou lokalitách a podle toho případně upravíme počty koní,“ říká Robert Stejskal, který je zodpovědný za údržbu nelesních ploch v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu.

Nejsou to však jediné změny, kterých se pastviny v posledních dnech dočkaly. Dočasná pastvina na Mašovické střelnici v lokalitě Komínek, kde se páslo zhruba dva měsíce, byla na přelomu roku uzavřena. „Koně dočasnou pastvinu okamžitě objevili a travnatá místa velmi efektivně vypásli. Kvůli citlivým orchidejím jsme ale pastvu časově omezili, aby došlo jen k odstranění staré trávy a místa se vstavači kukačkami nebyla příliš sešlapaná,“ vysvětluje Stejskal. V nejbližších dnech proběhne smotání elektrických vodičů a místo tak bude opět pro návštěvníky volně přístupné.

Na Havranickém vřesovišti měl v posledních týdnech poruchu elektrický ohradník. „Koně tento nedostatek rychle odhalili a někteří mladí hřebci se vydali na výlet mimo ohradu. Naštěstí se uniklí jednotlivci zdržují v blízkosti ohrady, na dohled od svých druhů, a vždy se je podařilo bezpečně dostat zpět,“ popisuje Stejskal.
Pokud byste náhodou při své návštěvě pastvin viděli koně mimo ohrazený prostor, volejte prosím okamžitě pastevní dozor (777 650 275) nebo Správu národního parku Podyjí (739 476 143).