Společným směrem / In der gemeinsamen Richtung

Image

Odborná konference u příležitosti 20. výročí vzniku Národního parku Thayatal a 30. výročí vzniku Národního parku Podyjí 19. - 21. října 2021 (Hnanice, hotel Happy Star a hotel Vinice Hnanice)

Výsledky a další směřování ochrany přírody v Podyjí
Oba národní parky na Dyji (český i rakouský) slaví významné jubileum. Je důležité se ohlédnout a zamyslet nad úspěchy i problémy péče o přírodu a krajinu. 20 let přeshraniční spolupráce též ukazuje, že rozdíly v přístupech nemusí vést ke konfliktům, ale ke vzájemnému obohacení.

Stahněte si: 

Program (CZ) Program (CZ) (1,12 MB), Das Programm (DE) Das Programm (DE) (1,13 MB)

Základní informace pro účastníky (CZ) Základní informace pro účastníky (CZ) (1,03 MB) / Grundlegende Informationen für Teilnehmer (DE) Grundlegende Informationen für Teilnehmer (DE) (1,06 MB)

Abstrakta a Thayensia 18:

ABSTRAKTA Z KONFERENCE „SPOLEČNÝM SMĚREM – IN DER GEMEINSAMEN RICHTUNG“ / ABSTRACTS DER KONFERENZ „SPOLEČNÝM SMĚREM – IN DER GEMEINSAMEN RICHTUNG“ Abstrakta z konference "Společným směrem" / Abstracts der Konferenz "In der gemeinsamen Richtung" (469,93 KB)

Thayensia 18 - Sborník původních vědecký prací z Podyjí Thayensia 18 - Sborník původních vědecký prací z Podyjí (22,94 MB)

Tiskové zprávy:
Do Podyjí přijedou odborníci diskutovat o minulosti a budoucnosti přeshraničních národních parků (18. 10. 2021) 
Ředitelé národní parků Podyjí a Thayatal podepsali novou dohodu o péči o Podyjí (3. 11. 2021)

Prezentace:

Michael Hošek: Podyjí/Thayatal jako součást evropského přírodního dědictví Michael Hošek: Podyjí/Thayatal jako součást evropského přírodního dědictví (937,18 KB)
Lenka Reiterová, Christoph Milek: Aktuální dlouhodobé strategie péče o národní parky Podyjí a Thayatal Lenka Reiterová, Christoph Milek: Aktuální dlouhodobé strategie péče o národní parky Podyjí a Thayatal (3,13 MB) Stručná informace o obsahu strategických dokumentů jednotlivých parků, rozdíly a podobnosti, výhody a úskalí přeshraniční spolupráce.
Thomas Wrbka: Do jaké míry je vývoj v Thayatalu odrazem vývoje v ochraně přírody v Rakousku? Thomas Wrbka: Do jaké míry je vývoj v Thayatalu odrazem vývoje v ochraně přírody v Rakousku? (2,24 MB) Porovnání lokálních a celostátních strategií.
Martin Škorpík: Jak se změnila příroda i krajina v Podyjí/Thayatalu za 30/20 let pod správou Správ a vztah lidí k ní I. Martin Škorpík: Jak se změnila příroda i krajina v Podyjí/Thayatalu za 30/20 let pod správou Správ a vztah lidí k ní I. (7,98 MB)
Christian Übl: ak se změnila příroda i krajina v Podyjí/Thayatalu za 30/20 let pod správou Správ a vztah lidí k ní II. Christian Übl: ak se změnila příroda i krajina v Podyjí/Thayatalu za 30/20 let pod správou Správ a vztah lidí k ní II. (4,20 MB) Bilance změn v krajině a výsledků naší péče, vývoj názorů a přístupů, úskalí, která jsme cestou překonávali, včetně ekonomických a přístupu místních a návštěvníků.

Sekce: voda

David Veselý, Jan Dušek: Souhrn k sekci voda David Veselý, Jan Dušek: Souhrn k sekci voda (1,74 MB)

Filip Oulehle: Strom jako zloděj, nebo zachránce vody? Filip Oulehle: Strom jako zloděj, nebo zachránce vody? (949,36 KB) Jak souvisí současné odumírání lesů (hlavně smrkových) s parametry klimatu? A existují jednoduché metody, které pomohou proti kolapsu přírodních cyklů? Můžeme svým přístupem ke krajině a péčí o ni přispět k řešení?
Ronald Pöppl: Kudy teče půda? Ronald Pöppl: Kudy teče půda? (2,46 MB) Projekt výzkumu pohybu sedimentů v tocích Národního parku Thayatal s ohledem na skutečnost, že všechna voda z okolí teče do národního parku.
Jiří Musil: Rybí obsádka a distribuce mrtvého dřeva v řece po zvýšení minimálního zůstatkového průtoku  Jiří Musil: Rybí obsádka a distribuce mrtvého dřeva v řece po zvýšení minimálního zůstatkového průtoku (1,66 MB) Výsledky projektu Dyje 2020: populační biologie a schopnost samoobnovy rybího společenstva. Význam mrtvého dřeva pro biotu a jeho mobilita s ohledem na bezpečnost, migrační prostupnost řeky.
Andreas Kranz: Rybolov v divočině Andreas Kranz: Rybolov v divočině (1,74 MB) Vliv sportovního rybářství na biotu národního parku. Srovnání režimu sportovního rybolovu na české i rakouské straně.

Sekce: země

Antonín Reiter, Jiří Kmet: Souhrn k sekci země Antonín Reiter, Jiří Kmet: Souhrn k sekci země (1,69 MB)

Pavel Unar: Příroda se chrání sama Pavel Unar: Příroda se chrání sama (2,74 MB) Výsledek 30 let aktivního zvyšování stupně přirozenosti lesů v národním parku a přirozený vývoj porostů po disturbanci ledovkou.
Arnold Triebelnig: Zvěř v lesích – škodí, nebo pečuje? Arnold Triebelnig: Zvěř v lesích – škodí, nebo pečuje? (1,45 MB) Výstupy z projektu Wald-Wild Monitoring.
Radim Hédl: Co nás naučili předkové? Radim Hédl: Co nás naučili předkové? (3,87 MB) Historické využívání lesů a jeho význam pro dnešek.
Robert Stejskal, Jaroslav Ponikelský: Světlé lesy – cenné dědictví Robert Stejskal, Jaroslav Ponikelský: Světlé lesy – cenné dědictví (3,32 MB) Obnova podyjských pařezin a péče o lesní světliny – důvody, metody, výsledky.

Sekce: lidé

Michael Hošek, Tomáš Růžička: Souhrn k sekci lidé Michael Hošek, Tomáš Růžička: Souhrn k sekci lidé (1,62 MB)

Petr Lazárek, Miroslav Buršík : To jsou k nám hosti! Historie turistiky v Podyjí Petr Lazárek, Miroslav Buršík : To jsou k nám hosti! Historie turistiky v Podyjí (2,62 MB)
Claudia Waitzbauer: Příroda jako učitelka Claudia Waitzbauer: Příroda jako učitelka (6,08 MB)
 Škola kočky divoké a další aktivity ekologické výchovy v Národním parku Thayatal.
Jan Kos: To jsou k nám hosti! 2. díl Monitoring návštěvnosti v Národním parku Podyjí. Jan Kos: To jsou k nám hosti! 2. díl Monitoring návštěvnosti v Národním parku Podyjí. (1,04 MB)
Tomáš Rothröckl: Overturismus a Národní park Podyjí Tomáš Rothröckl: Overturismus a Národní park Podyjí (332,89 KB)
Ivo Prchal: Tady jsme doma I., Obec Lesná Ivo Prchal: Tady jsme doma I., Obec Lesná (1,89 MB), Eva Bogdanová: Tady jsme doma II., Spolek Charlese Sealsfielda Eva Bogdanová: Tady jsme doma II., Spolek Charlese Sealsfielda (1,07 MB), Theresa Brandstetter: Tady jsme doma III., Unser Klima Retzer Land Theresa Brandstetter: Tady jsme doma III., Unser Klima Retzer Land (487,03 KB) Příklady občanských aktivit ve prospěch přírody a krajiny v regionu národních parků Podyjí/Thayatal.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Konference je financována z projektu Přeshraniční konference k výročí vyhlášení národních parků (KPF-02-202) v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika /  Die Konferenz wird aus Mitteln des Projekts „Grenzüberschreitende Konferenz zum Gründungsjubiläum der  Nationalsparks“ (KPF-02-202) im Rahmen des Programms INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik finanziert.

logo-eu-interreg-600.jpg