Správa Národního parku Podyjí ocenila péči o ovocný sad, naučnou stezku i zvelebování krajiny v okolí Hnanic

/FOTOGALERIE/ Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí 2013 dnes ve Znojmě obdržely obec Hnanice za zvelebování svého okolí, rodina Prokopových z Přímětic za příkladnou péči o ovocný sad na hradišťských terasách a občanské sdružení Clary z Vranova nad Dyjí za vybudování a udržování naučné stezky na Vranovsku. Lidé v internetovém hlasování nejvíce podpořili občanské sdružení Popice Charlese Sealsfielda. V obci opravilo dům slavného rodáka, vytvořilo v něm muzeum a pořádá řadu akcí. Správa parku letos na ocenění nominovala deset projektů. Uděluje ho od roku 2012.

Image
Soukromý ovocný sad manželů Prokopových je jedním s ocenněných počinů v anketě Dobrý skutek pro Podyjí 2013.

Prohlédněte si: Fotografie z předávání ocenění Dobrý skutek pro Podyjí 2013

Obec Hnanice investovala mnoho energie i peněz do péče o své okolí. „Na základě vyprávění pamětníků hnaničtí například nalezli místa, kde stávaly dávno zaniklé poklony u cest, a jedenáct jich nově vybudovali. K cestám mezi poklonami doplnili ovocná stromořadí. Významně tak zpestřili monotónní zemědělskou krajinu na svém katastru,“ vysvětlil ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Další oceněným počinem je péče o soukromý ovocný sad manželů Prokopových. „Tento sad se kromě různých druhů ovocných dřevin a udržovaného nízkostébelnatého trávníku vyznačuje výskytem krásných věkovitých exemplářů mišpulí (Mespilus germanica), na kterých je patrná pravidelná údržba a péče.  Takto staré a přitom životaschopné jedince druhu mišpule nalezneme v Podyjí velmi vzácně,“ popsala referentka Správy Národního parku Podyjí pro zemědělství a ochranu krajiny Veronika Dubovská.

Třetí oceněný, občanské sdružení Clary, dlouhodobě pečuje o krajinu i život občanské společnosti na Vranovsku. „Jednou z vlajkových lodí sdružení je naučná stezka spojující Vranov s Onšovem a Vranovskou přehradou po zalesněném levém břehu řeky Dyje. Zájemce zavede na zajímavé vyhlídky i k historickým stavbám,“ upřesnila bioložka a náměstkyně ředitele Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Do internetové ankety se nakonec zapojilo 842 hlasujících. Největší podporu, 319 hlasů, vyjádřili návštěvníci webu Správy parku občanskému sdružení Popice Charlese Sealsfielda. Sdružení přispělo výrazným dílem k citlivé rekonstrukci chátrajícího historicky cenného rodného domu světově známého rodáka z Popic Charlese Sealsfielda. Opravený dům slouží jako muzeum ke spravování nejen literárního odkazu této osobnosti, ale také jako moderně pojaté komunitní centrum, které podporuje rozvoj kulturního a společenského života této městské části.

Mezi dalšími nominovanými počiny byly například zdařilé rekonstrukce soukromých domů v Konicích, Popicích či ve Vranově, vysazování alejí u silnic nebo péče o drobné sakrální památky. „Již samotné nominace chápeme jako svého druhu ocenění a chtěli bychom takto poděkovat všem, kteří zvelebují Podyjí. Rádi bychom, aby oceněné počiny a všechny nominace fungovaly jako příklady dobré praxe,“ dodal Rothröckl. Všechny nominované i oceněné projekty zájemci naleznou na www.nppodyji.cz/skutek2013.