Správa Národního parku Podyjí zahájila v září provoz nového informačního místa pro agro-environmentální programy

V budově Správy NP Podyjí začalo v září fungovat informační místo zaměřené na poradenství v oblasti agro-environmentálních  programů ministerstev  zemědělství a životního prostředí ,orientovaných na oblasti ekologického zemědělství,  nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a související dotační podporu. V rámci sítě  informačních center a míst pod garancí EPOSu - Spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR - budou předávány informace zemědělským podnikatelům, pracovníkům veřejné správy, veřejným institucím, školám, neziskovým organizacím a široké veřejnosti.

Provoz specializovaného informačního místa budou zajišťovat proškolení pracovníci Správy NP Podyjí, kteří jsou schopni spolupracovat formou osobního pohovoru a telefonickým či elektronickým kontaktem. Informační místo je otevřeno na adrese: Správa NP Podyjí ve Znojmě, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo, tel: 515 226 722, 515282 240, E-mail: dubovska@nppodyji_cz. Bližší informace je možno získat i na  www.nppodyji.cz. Provozní doba informačního místa je každou středu od 8,00 do 12,00 hod. Po předchozí telefonické domluvě je možnost sjednání kontaktu i v jiné době či termínu. K dispozici budou rovněž propagační a informační materiály.