Správa národního parku začne s obnovou zarůstajících luk v údolí

/FOTOGALERIE/ Dvě údolní louky u Podmolí a Lukova čekají letos na podzim a v zimě výrazné zásahy. Lesníci pročistí jejich okraje od náletů a mladého lesa. Hlubocká a Gálišská louka se tak přiblíží své původní velikosti. Ochranáři si od zásahu slibují zvětšení prostoru pro vzácné květiny a motýly.  


Hlubocká louka (k. ú. Podmolí): současný stav louky a pro srovnání stav těsně po válce (dole). Východní část louky zarostla téměř až k řece. Úzká loučka na rakouském břehu (vlevo dole) zanikla úplně. Na louce jsou dobře patrné solitérní jírovce. Zdroj snímků: www.kontaminace.cz

„Dojde tím nejen k návratu ztracené plochy luk zhruba na předválečnou úroveň, ale i výraznému prosvětlení lesního okraje,“ řekl biolog Robert Stejskal, který má na Správě Národního parku Podyjí na starosti nelesní plochy. „V počáteční fázi se na obnovených plochách uplatňují rostliny náročné na obsah dusíku, jako jsou například kopřivy, bodláky a pcháče. Odhaduje se, že návrat ke kvalitní, květnaté louce bude trvat minimálně deset let, spíše ještě déle,“ dodal.


Dolní část Hlubocké louky s rozrůstajícím se pásem habrů.

Zamezit nebo aspoň silně zpomalit opětovné zarůstání by mělo podle něj důsledné sečení až k nově vytvořenému okraji.  „Uvedená opatření jsou nezbytná k zachování pestrého života luk. Naše dosavadní poznatky potvrzují mizení některých citlivých druhů. Dochází k němu nejspíše v důsledku zmenšování plochy luk a postupné změně mikroklimatu,“ vysvětlil Stejskal. „Jen díky péči o louky v duchu tradičního hospodaření se budeme moci nadále těšit z květů šalvějí, chrastavců, pryskyřníků, ale i orchidejí, které dohromady tvoří druhově nejbohatší společenstva Podyjí,“ vypočítal. Na bohatou květenu je vázána ale i řada druhů hmyzu. Nechybí mezi nimi ani vzácný motýl jasoň dymnivkový, pro něhož jsou údolní louky hlavním zdrojem nektaru.


Gálišská louka (k. ú. Lukov nad Dyjí). Habry se rozrůstají do volného prostoru a postupně obsazují větší část louky. Dlouhé větve znemožňují traktorové sečení, což urychluje zarůstání.

Podyjské údolní Louky, jejichž existence sahá v některých případech až do středověku, zůstaly ležet na české straně údolí ladem po druhé světové válce a vysídlení místních obyvatel. Od té doby zarůstaly náletem dřevin tak, že některé zcela zanikly nebo výrazně zmenšily svoji plochu. „V minulosti, kdy se o louky starali místní sedláci, byly okraje luk důsledně vysekávány, aby nezarůstaly. Louky se také přepásaly, což rovněž zamezovalo zarůstání. V neposlední řadě hrály roli i povodně nebo jarní ledové třenice, které louky hnojily, ale také decimovaly nálety dřevin,“ uvedl Stejskal.


Původní hranice rozhraní mezi loukou a lesem je dobře zřetelná podle silných dubů.

V rakouském Thayatalu zůstala péče o louky víceméně nepřerušena, dodnes se na nich sklízí seno a pasou ovce. Odráží se to podle Stejskala v jejich lepší zachovalosti. Na české straně řeky ochranáři mohli obnovit péči o tyto biotopy teprve po pádu železné opony a zřízení národního parku. Lidé mohou po značených cestách navštívit údolní louky u Hardeggu, pod Ledovými slujemi nedaleko Vranova nebo Lipinskou louku pod Šobesem. Množství neméně zajímavých luk je ke zhlédnutí i v sousedním Thayatalu.


Některé podyjské louky zcela zanikly – louka na Ostrohu poblíž zříceniny Nového Hrádku u Lukova.