Správa parku loni vykoupila lesy u Podmolí, Konic a Čížova. Státu patří i větší část Lipinské louky

Celkem 3,7 hektarů lesních i nelesních pozemků vykoupila minulý rok Správa Národního parku Podyjí. Zaplatila za ně více než osmsettisíc korun. Nově tak státu například patří větší část údolní Lipinské louky nebo drobné lesní pozemky u Čížova, Konic a Podmolí. V nákupech chce Správa parku pokračovat i letos. Financuje je z peněz Státního fondu životního prostředí. 

Image

Pohled na Lipinskou louku a vinici Šobes z hrany údolí. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Lipinská louka je přímo v jádrovém území národního parku nedaleko slavné vinice Šobes. „Vykoupením pozemků u Konic a Podmolí došlo k doplnění celistvosti lesního celku ve vlastnictví státu, který je zařazen do zóny soustředěné péče," upřesnila Martina Lazárková, která má na Správě Národního parku Podyjí výkupy na starosti. 

Poslední výkup v loňském roce byl dokončen v prosinci 2019 nedaleko Čížova. "Podařilo se tak získat přes dva hektary lesních pozemků v zóně přírodní a přírodě blízké a tím opět sjednotit státní vlastnictví velkého komplexu lesa. V tomto případě bude ponechán samovolnému vývoji,“  doplnila Lazárková.

Správa parku získala i několik pozemků v ochranném pásmu národního parku nedaleko Konic. Usilovala o ně proto, že se na nich vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zároveň jsou také velice významnými prvky v zemědělské krajině. Zajišťují její vyšší stabilitu a druhovou pestrost.

V národním parku Správa parku pečuje již zhruba o 90% území. V úmyslu má postupně vykoupit od soukromých vlastníků i zbývající plochy. Jsou to především lesy a pozemky na vřesovišti a v údolních loukách. V ochranném pásmu národního parku se Správa parku bude snažit vykupovat pozemky, na kterých se nacházejí biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a pozemky v maloplošných zvláště chráněných územích.

Od roku 1994 vykoupila Správa parku již celkem téměř 970 ha za necelých 81 milionů korun. Jednalo se především o lesní pozemky, nacházející se v nejcennějších částech národního parku, vykoupené od soukromých vlastníků a obcí. Finanční prostředky na odkupy byly čerpány vždy ze Státního fondu životního prostředí.