Správa Parku vysází 250 ovocných stromů, prořezala sady i aleje

Na 250 starých odrůd ovocných stromů na jaře vysází Správa Národního parku Podyjí. Na hrušně Madlenky, Hniličky, Šídlenky nebo Muškatelky či staré druhy jabloní nebo meruňky Citronky se návštěvníci národního parku mohou těšit v okolí Čížova, na Hradišti nebo Kraví hoře. Nedávno také ochranáři prořezali nově vysazené stromořadí mezi Podmýčemi a Fellingem, na Hradištských terasách nebo v některých sadech.

Image
Kvetoucí meruňky. Archiv Správy Národního parku Podyjí

„Jedná se o dlouhodobý úkol Správy parku, která se snaží zejména v ochranném pásmu národního parku zlepšit biologické i estetické hodnoty zemědělské krajiny. Ta v minulé éře velmi utrpěla zcelováním pozemků či intenzivní zemědělskou velkovýrobou. Kvůli ní zanikly různé remízky, aleje, stromořadí. Sady či samostatně stojící stromy prakticky z krajiny zmizely,“ vysvětlila referentka pro zemědělství a krajinnou ekologii Správy Národního parku Podyjí Veronika Dubovská. Kromě jednoznačné estetické hodnoty nabízejí stromy v otevřené krajině také významné biotopy umožňující přežití celé řady vzácných i chráněných druhů živočichů.

„Mezi nejvýraznější akce této zimy patří zdravotní a udržovací řez extenzivního sadu ve Znojmě-Hradišti. V nových výsadbách stromořadí například u turistické stezky Podmyče-Felling, na Hradišťských terasách nebo u Evropsky významné lokality Podmolí – strouha byly ořezány nové výsadby a založeny korunky mladých stromků,“ popsala Dubovská. Turisté mají již také možnost shlédnout nově realizovanou výsadbu dubového stromořadí u Návštěvnického střediska v Čížově, kde budou postupně vysazeny všechny druhy dubů, které se v Podyjí vyskytují.

Výsadba dřevin, ale i následná péče o ně, která spočívá v udržovacím či prosvětlovacím řezu a opravách individuální ochrany stromků, jsou hrazeny z dotačního titulu Ministerstva životního prostředí „Program péče o krajinu“. Správa parku bude v péči o mimolesní zeleň nadále pokračovat. Je to jeden z důležitých úkolů v rámci aktuálního Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2012 – 2020.