Světlé lesy jsou chloubou Podyjí. Poznáte je v dalším díle našeho seriálu

Teplomilné doubravy jsou klíčové pro biodiverzitu přírody Podyjí a jejich stanoviště s typickou bylinou, kručinkou chlupatou, jsou chráněny soustavou Natura 2000. V České republice patří světlé lesy mezi vůbec nejohroženější přírodní stanoviště. Kdysi je totiž silně ovlivňovala a formovala pastva hospodářských zvířat a specifické lesní hospodaření. Více se o nich dozvíte v novém díle seriálu Minuty z Podyjí. 

Bylinné patro teplomilných doubrav je velmi bohaté, mimo to jsou takové lesy domovem i pro mnoho chráněných druhů živočichů, především vzácných druhů hmyzu. Například mizející jasoň dymnivkový má díky těmto lesům v Podyjí nejsilnější populaci v celé České republice. V současné době, kdy je krajina využívána jiným způsobem než v minulosti, jsou teplomilné doubravy ohroženy především zarůstáním, ale také inavazemi nepůvodních druhů nebo vysokými stavy spárkaté zvěře.

"Proto péči o ně a jejich ochraně věnujeme zvýšenou pozornost a postupně se snažíme obnovovat jak pastvu, tak i výmladkové hospodaření. Pařezina, neboli výmladkový les je vlastně nejstarším typem hospodářského lesa. Říkám se tomu tak proto, že člověk, který kdysi v takovém lese kácel, ponechal pařezy, které tak mohly obrůst novými výhony neboli výmladky," říká entomolog a specialista na management krajiny v NP Podyjí Robert Stejskal. 

loga-konf-600.jpg