Technické zajímavosti

 Československé předválečné opevnění z let 1936 - 1938

Československé opevnění bylo budováno od roku 1936 až do října 1938, kdy byly nejen ukončeny opevňovací práce, ale především ČSR přišla na základě Mnichovské konference o téměř všechny pohraniční oblasti, kde bylo opevnění plánováno. Proti nacistickému Německu tedy ani nemohlo být využito.

Tíha obrany první republiky ležela na opevnění lehkém, sestávajícím z lehkých pevnůstek vz. 37 (zvaných řopíků), kterých mělo být postaveno podél celých hranic ČSR asi 15 000 kusů. „Kulometná hnízda" byla vyzbrojena lehkými a těžkými kulomety a měla osádku v počtu 4 až 7 mužů. Na místech zvláště ohrožených bylo stavěno ještě opevnění těžké z jednotlivých těžkých pěchotních srubů. Zde se počítalo s výzbrojí těžkými kulomety, protitankovými kanóny, někdy i minomety.

Jižní Morava měla druhořadou důležitost v první fázi výstavby opevnění. Přesto se ale rozjela výstavba lehkého opevnění v několika sledech. Po anšlusu Rakouska však význam jihu Moravy prudce vzrostl a z obavy před klešťovým úderem z jihu (a severu) republiky muselo být zdejší postavení, následně bylo vyprojektováno a rozestavěno druhé obranné postavení. Zároveň probíhala příprava k budování těžkého opevnění na čáře Slavonice - Břeclav. V tomto prostoru se v uvedeném období podařilo postavit z necelých 1500 plánovaných lehkých pevnůstek něco málo přes 1000. Z plánovaných 40 pěchotních srubů se podařilo vybetonovat pouze 6. Tyto plánované pevnostní objekty měly být později doplněny ještě dalšími speciálními obrannými stavbami.

V úseku kolem Vranovské přehrady je obrana území tvořena přirozenou terénní překážkou - hladinou přehrady, u které bylo s tímto úkolem již v době projektování počítáno. Průchodný rozhodně není ani další úsek řeky Dyje, která protéká hlubokým kaňonem až po Znojmo, kde tvoří hraniční čáru. Přesto, že terén je sám o sobě velmi náročný k útoku na naše území, bylo postaveno podél břehů řeky Dyje stovky objektů lehkého opevnění.

K zajímavostem patří rozhodně lehký objekt v zeslabeném provedení atypickým vchodem zespodu pod Vranovským zámkem, dále objekty speciální konstrukce A-180 na březích Dyje a Vranovské přehrady a v neposlední řadě objekty těžkého opevnění kolem Šatova.

 

Předválečné opevnění z r 1938Předválečné opevnění z r 1938

   Most Heleny Mniszkové
Byl postaven uprostřed hlubokých lesů na kočárové cestě z Vranova na Ledové sluje na konci 18. stol.

 

Most Heleny MniszkovéMost Heleny Mniszkové

   

 

Visuté mosty - původní 3 mosty na území dnešního NP Podyjí byly postaveny vojsky pohraniční stráže. Po roce 1989 byly Správou NP Podyjí opraveny a sloužily turistům. Povodeň v roce 2002 stavby zcela zničila. V roce 2003 Správa NP Podyjí vybudovala na stejných místech mosty obdobného technického charakteru. První se nachází pod Vranovem (zelená turistická trasa), druhý je postaven na modré pěší trase z Podmolí na Devět mlýnů. Třetí najdeme pod Šobesem (červená pěší, červená a modrá cyklistická).

 

Lávka v Dolních HamrechLávka v Dolních Hamrech

 

Lávka pod ŠobesemLávka pod Šobesem

 

Vodní nádrž Vranov
Vystavěna v letech 1930-1934, vodní pocha jezera je 765 ha, maximální hloubka 58 m, stálý objem zadržované vody 31,5 mil. m3. Hráz je vysoká 59,9 m a vzduté vody zaplavily 30 km údolí podobného charakteru jako má údolí Dyje v NP Podyjí. Nádrž slouží pro výrobu elektrické energie, pro závlahy a jako zdroj pitné vody pro Třebíčsko. Vyhledávané letní rekreační středisko. Špičkování elektrárny způsobuje kolísaní hladiny vody pod přehradou. Voda vypouštěná ze dna nádrže je velmi studená, takže pod přehradou vzniklo druhotné pstruhové pásmo a mnohé vzácné druhy ryb původního parmového pásma vymizely. Z hráze je zajímavý pohled na přehradní jezero.
 

Vranovská přehradaVranovská přehrada

   


Vodní nádrž Znojmo
Vybudována v letech 1962-1966, dnes slouží k vyrovnání nepravidelných odtoků způsobených špičkovým provozem vranovské hydrocentrály, na ochranu před povodněmi a zejména jako rezervoár pitné vody pro Znojmo a okolí. Před napouštěním přehradního jezera byly částečně odlesněny břehy a svahy, odstraněny vyhledávané objekty příměstské rekreace (malebná plovárna, historický hostinec „Pod obří hlavou“, 2 mosty a 22 rekreačních chat. Délka zaplaveného území je asi 5 km, největší hloubka jezera je asi 17 m.

 

Vodní nádrž ZnojmoVodní nádrž Znojmo

   


Železniční most
Byl postaven přes Dyji v r. 1871 na trati Praha – Vídeň podle projektu prof. J. Brika. Je 220 m dlouhý a 48 m vysoký. V současné době po něm jezdí vlaky ze Znojma do Šatova a dále do rakouského Retzu.V polovině 90. let minulého století byly rekonstruovány pilíře a příhradová konstukce mostovky byla pro špatný technický stav nahrazena vojenským provizoriem. V současné době probíhá nejen rekonstrukce mostu, ale i elektrifikace železniční tratě Znojmo - Šatov - Retz.

Železniční most ve ZnojměŽelezniční most ve Znojmě

Železná opona

 Ženijně technické zátarasy u Čížova - památník reprezentující část bývalé železné opony, jaká byla před rokem 1989 v tehdejší Československé socialistické republice vystavěna  v pohraniční oblasti  s Rakouskem a s Německou spolkovou republikou.

 

Železná oponaŽelezná opona