Teplá zima přerušila spánek lesních netopýrů

Více než 250 netopýrů patřících k 11 různým druhům sečetli letos v Podyjí zoologové národního parku a jihomoravského muzea. Oproti chladnějším zimám ale letos některé druhy hibernují i mimo tradiční podzemní prostory. Někteří dokonce svůj spánek přerušují. Vědci zimující netopýry vyrazili pozorovat první únorový týden. 

Image

Netopýr černý. Foto: Zdeněk Mačát

Nezvyklé netopýří chování během letošní zimy odborníci dokládají na příkladu lesních druhů netopýrů. „Letos hibernují pravděpodobně i mimo podzemní prostory. Navíc se zjevně během teplejších nocí přesouvají, případně i loví. Našli jsme celou řadu zvířat úplně ve vchodech do zimovišť. Část byla dokonce částečně nebo úplně aktivní. Nebyli tedy v nějaké hlubší hibernaci, jak je u nich v tomto období obvyklé,“ popisuje zoolog Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.

Image

Netopýr dlouhouchý. Foto: Zdeněk Mačát

Odborníky tak překvapilo i objevení netopýra dlouhouchého v malém sklípku někdejšího Novohrádeckého mlýna. „Tenhle druh v kontrolovaných zimovištích obvykle nenacházíme. Jen velice zřídka, a to v případě neobvyklých klimatických podmínek,“ vysvětluje Mačát.

Jeskynní druhy netopýrů, zejména vrápenec malý a netopýr brvitý, si letos v Podyjí držely své běžné počty. V dlouhodobém trendu tak potvrdily pozvolný nárůst jejich množství. V národním parku a jeho ochranném pásmu v některých nevyužívaných vinných sklepích se najdou až desítky netopýrů brvitých. „Vrápenci malí jsou naopak spíš rozptýleni po různých sklepních lokalitách napříč celým územím. Větší zimoviště mají v některých podzemích prostorách ve Znojmě, pod Louckým klášterem nebo pod rotundou,“ vypočítává Mačát.

Image

Vrápenec malý. Foto: Zdeněk Mačát

Nejvíce různých druhů pak zoologové viděli na zřícenině Nového Hrádku. „Viděli jsme zde přes stovku netopýrů hvízdavých a dalších šest jedinců letounů ze čtyř druhů,“ uzavírá Mačát.

Vědci zimující netopýry v Podyjí sčítají pravidelně už řadu let. Zaměřují na úkryty, které tvoří opuštěné nebo málo využívané vinné sklepy, sklepy opuštěných nebo zchátralých budov, ale také sklepy hradů a zámků a v neposlední řadě také přirozené pseudokrasové jeskyně a podzemní prostory.

S 11 pozorovanými druhy se Podyjí může chlubit relativně pestrým společenstvem zimujících netopýrů. Celkový počet zimujících jedinců je ale ve srovnání s krasovými oblastmi nevelký.

Image

Vrápenci ve sklepě pod znojemskou Rotundou. Foto: Antonín Reiter