Teplá zima vylákala netopýry z tradičních zimovišť

Méně netopýrů než obvykle zastihli letos zoologové v jejich zimních úkrytech při tradičním sčítání na počátku února. Teplé počasí jim pravděpodobně umožňuje přezimovat i mimo podzemí a někteří jsou dokonce i aktivní. Odborníci je v lesích kolem Čížova viděli létat i lovit. Na Ledových slujích se jim dokonce podařilo zastihnout i evropsky chráněné netopýry velkouché. Ti běžně zimují v místech nedostupných pro lidské pozorovatele. 


Najít zimujícího netopýra velkouchého je i v Podyjí poměrně neobvyklé FOTO: Antonín Reiter

Teplé počasí ke změně úkrytů přimělo především netopýry, kteří obvykle zimují v menších podzemních prostorách s teplotou jen málo nad nulou. „ Ti letos nacházejí vhodná nepromrzající místa i mimo podzemí. Netopýři černí, ušatí a dlouhouší tak byli letos v zimovištích zastiženi v podstatně menším počtu, než je obvyklé,“ potvrdil zoolog jihomoravského muzea Antonín Reiter.

Odborníci se proto letos v zimě vydali po pětileté přestávce sčítat netopýry i do Ledových slují u Vranova. „Tato lokalita se běžně nekontroluje. Nálezy netopýrů jsou kvůli hlubokým štěrbinám mezi kamennými bloky v těchto pseudokrasových jeskyních v běžných zimách spíše výjimečné,“ vysvětlil Reiter. Letos zde zoologové zastihli 34 netopýrů náležících k sedmi druhům.


Zimující dvojice netopýrů – nahoře netopýr ušatý, pod ním netopýr řasnatý. Netopýr ušatý zjevně není ve stavu hluboké hibernace. Dokonce má "nedbale vystrčené" levé ucho. Za běžných okolností hlubokého spánku má obě uši "schované pod křídly" a jen ušní víčka trčí dopředu (to je vidět na uchu pravém).FOTO: Antonín Reiter

Mezi nimi byli i dva netopýři velkouší. „Tento obyvatel zachovalých listnatých lesů patří k evropsky chráněným druhům. Jeho populace v Podyjí je ve srovnání s většinou Česka relativně početná. Ve zdejších zimovištích se s ním přesto setkáváme spíše výjimečně. Běžně zřejmě zimuje v místech nedostupných pro lidské pozorovatele, podobně jako většina lesních a štěrbinových druhů netopýrů,“ uvedl Reiter.

Část druhů netopýrů, kteří jsou považováni za původní obyvatele jeskynních prostor, si teplého počasí ale téměř nevšímá. „Vrápenci malí nebo netopýři brvití jsou ve svých pravidelných zimních úkrytech prakticky stejně početní, jako v předchozích letech,“ řekl Reiter.

Celkem bylo letos v zimovištích na Znojemsku včetně národního parku Podyjí sečteno 450 netopýrů náležejících k 11 druhům. Nejpočetnější byl tradičně vrápenec malý (189 jedinců). O něco méně bylo netopýrů hvízdavých (100) a brvitých (76). Žádný z dalších druhů nepřesáhl dvacítku pozorovaných jedinců. Přitom například netopýrů černých bývá v chladných zimách v podyjských zimovištích nalezeno i kolem stovky.