List of actions for Juli 2019

ČESKÝ TÝDEN V NÁRODNÍM PARKU THAYATAL

29. Juni 2019 - 7. Juli 2019

Kdysi zde klapaly mlýny…

14. Juli 10:00 - 14. Juli 14:00

Koncert na hradu Hardegg

20. Juli 19:00 - 20. Juli 21:00

V říši čápa černého

21. Juli 08:30 - 21. Juli 13:30

Vycházka za jazzem

28. Juli 2019