Thayensia

Recenzovaný odborný časopis vycházející od roku 1998. Posláním časopisu je publikovat původní práce ze společenskovědních a přírodovědných oborů z širšího regionu Podyjí s těžištěm v bilaterálním Národním parku Podyjí / Thayatal. Počínaje číslem 6 (2004) je kompletní znění článků nyní ke stažení ve formátu PDF.

Časopis Thayensia je zařazen v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

ISSN: 1212-3560 

Periodicita: Vychází jednou ročně 

Vydavatel:
Správa Národního parku Podyjí, IČ: 00837971
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, IČ: 00092738 

Vedoucí redaktor: 
Zdeněk Mačát (Správa Národního parku Podyjí, e-mail: zdenek.macat@nppodyji_cz, tel: +420 515 282 257, 739 466 758)

Technický redaktor:
Antonín Reiter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Redakční rada:
Zdeněk Čižmář (Národní památkový ústav, Znojmo)
† Vít Grulich (Masarykova univerzita, Brno)
Vladimír Hanák (Univerzita Karlova, Praha)
Jiří Kacetl (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Karel Kirchner (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Brno)
Antonín Reiter (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
Robert Stejskal (Správa Národního parku Podyjí, Znojmo)
Jan Sychra (Masarykova univerzita, Brno)
Martin Škorpík (Správa Národního parku Podyjí, Znojmo)
Christian Übl (Nationalpark Thayatal, Hardegg)
Tomáš Vrška (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Brno)
Thomas Wrbka (Universität Wien)

Rukopisy příspěvků zasílejte na adresu vedoucího redaktora (zdenek.macat@nppodyji_cz). Pokyny pro autory jsou k dispozici zde:  Pokyny_Thayensia.pdf Pokyny_Thayensia.pdf (137,73 KB)

Uzávěrka příštího čísla (19/2022) je 31. 10. 2022. Krátká sdělení lze zasílat do 30.11. 2022.


Thayensia 18/2021Thayensia 18 (2021)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2021 


Thayensia 17/2020Thayensia 17 (2020)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2020 


Thayensia 16/2019Thayensia 16 (2019)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2019 


Thayensia 15 2018Thayensia 15 (2018)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2018 


Thayensia 14 2017Thayensia 14 (2017)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2017


Thayensia 13 2016Thayensia 13 (2016)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2016


Thayensia_12_2015Thayensia 12 (2015)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2015


 Thayensia 11 (2014)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2014
  


Thayensia 7 Thayensia 10 (2013)

Vydala Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace v roce 2013
  


Thayensia 7Thayensia 9 (2012)

Sborník příspěvků z odborné konference věnované projektu Příroda bez hranic (Natur ohne Grenzen). Vydala Správa NP Podyjí v roce 2012 s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj.

neprodejné

EU_ERDF_CZ.jpg   LogoBasis_AT-CZ_4C_včetně_sloganu_1.jpg

Thayensia 8 Thayensia 8 (2011)

Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 2011
Cena 440 Kč

 


Thayensia 7 Thayensia 7 (2007)

Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 2007
Cena 210 Kč

 Kateřina Sukačová-Fajtová, Vladimír Keršner, Jana Táborská, Radmila Šeniglová, Robert Stejskal, Pavel Vítek, Kateřina Marsová, Martin Valášek, Zdeněk Čižmář, Jaroslav Šmerda, Jan Kozdas
Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 2004
Cena 170 Kč


- monotématické číslo věnované Vratislavu Drlíkovi a květeně Znojemska 1950 - 1954
Julius Klejdus, Lea Maňáková, Vratislav Drlík, Vít Grulich, Antonín Reiter
Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 2005
Cena 230 KčPetr Havlíček, Libuše Smolíková, Milan Chytrý, Jiří Vicherek, Jaroslav Holuša, Jan Kozdas
Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 2003
Cena 170 KčVladimír Hanák, Tomáš Rothröckl, Michal Andreas, Antonín Reiter, Petr Benda, Jan Zukal, Martin Brzák, Karel Kirchner, David Cigánek…
Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 2001
Cena 170 Kč


Thay3.jpgThayensia 3 (2000)

Slavomír Nehyba, Kamil Král, Jiří Šefl, Antonín Reiter, Vladimír Hanák, Jan Kozdas
Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 2000
Cena 170 Kč


Thay2.jpgThayensia 2 (1999)
Václav Cílek, Tibor Andrejkovič, Jaroslav Šmerda, Olga Dvořáková, Marie Rafajová, Jana Táborská, Pavel Bezděčka, Jan Macek, Stanislav Lusk, Věra Lusková, Karel Halačka, Lenka Drábková, Tomáš Rothröckl
Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 1999
Cena 170 Kč


Thay1.jpgThayensia 1 (1998)
Reinhold Christian, Antonín Ivan, Karel Kirchner, Lubomil Pospíšil, Josef Petruš, Čestmír Kalus, Sutuma Edessa, Lubomír Tichý, Iva Zapletalová, Tomáš Vrška, Petr Vančura, Luděk Dobroruka, Karel Tajovský Václav Pižl, Pavel Vítek
Vydala Správa NP Podyjí Znojmo v roce 1998
Cena 170 Kč