Třešeň ptačí – Prunus avium

Středně velký strom, který dosahuje výšky 25-35 m, průměru kmene 1 m a věku 150 -200 let. Plodem je kulovitá, dlouze stopkatá červená peckovice, v plné zralosti až černé barvy. 

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:314_Prunus_avium.jpg

Kde roste: Třešeň ptačí je světlomilný druh, snášející jen slabší zástin. Je dosti náročná na vláhu v půdě, nesnáší vysychání půdy a ani zabahnění či záplavy. Roste na hlubších a živných půdách, mnohde i s vysokým podílem skeletu. Občas bývá poškozena jarními mrazy. Nejčastější lokalitou přirozeného výskytu jsou křovinaté stráně a meze, remízky, světlé listnaté lesy, ale i doprovodná vegetace komunikací.

Využití: Třešeň má cenné, pórovité dřevo s vynikající pevností a krásnou červenohnědou barvou a kresbou. Zpracovává se na dýhy, používá se v řezbářství, truhlářství či k výrobě různých nástrojů. Plody obsahují mnoho minerálních látek, cukrů a vitamínů a zpracovávají se na kompoty, džemy, vína, destiláty a likéry.

V zahradní a krajinářské tvorbě má široké spektrum uplatnění. Používá se k výsadbám do krajiny, ale i v městském prostoru. Třešeň ptačí je důležitou podnoží pro roubování, používá se jako podnož nejenom pro ovocné velkoplodé odrůdy, ale i jako podnož pro jiné okrasné druhy třešní jako např. sakury.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka