Trnka obecná – Prunus spinosa

Středně velký až 3 m vysoký keř s mnoha kolcovými trny. Šíří se z četných kořenových výmladků, takže je schopen vytvářet husté, neprostupné porosty. Plod je kulovitá peckovice modročerně zbarvená, ojíněná, trpké chuti, se zelenavou tuhou dužninou. 

KOHLER, Eugen. Köhler's Medizinal-Pflanzen [online]. Leipzig: Herm. J. Ramm, 1887  Dostupné z: https://www.biodiversitylibrary.org/item/10836#page/238/mode/1up

Kde roste: Je to světlomilný druh, dobře odolávající suchu, není náročná na stanoviště ani klima, ale upřednostňuje živnější podklady. Trnka obecná tvoří díky silné kořenové výmladnosti neproniknutelné houštiny zvláště na výslunných stráních, kamenných a skalnatých svazích, v lesních okrajích, pobřežních lemech lužních lesů, na mezích nebo podél úvozových cest v celé ČR, což je nežádoucí zejména na lesostepních stanovištích či vřesovištích. Toto je situace typická i pro vzácná společenstva v Podyjí, a proto musí být čas od času husté porosty trnek na území národního parku i jeho ochranného pásma citlivě redukovány.

Využití: Plody pro přemrznutí zesládnou a jsou chutné, dříve se zpracovávaly na povidla, sirupy, kompoty či aromatická vína a likéry. Mají vysoký obsah pektinu, tříslovin a vitamínu C. V zahradní a krajinářské tvorbě se příliš nepoužívá, pouze jako možné doplnění při specifických výsadbách v krajině např. při rekultivacích, ochranných výsadbách či realizaci skladebných částí územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory).

Lidové léčitelství: V lidovém léčitelství se používají sušené květy a čerstvé i sušené plody při chorobách srdce a krevního oběhu, chorobách močových cest, průjmech a žaludeční slabosti.

Zpět na https://www.nppodyji.cz/popickastezka