Turistická cesta pod vinicí Šobes již opravena

 Správa Národního parku Podyjí ve dnech 14.-25.7.2008 provedla nutnou úpravu turistické cesty pod vinicí Šobes (o havarijním stavu této cesty jsme informovali dne 10.7.2008).

Cesta v úseku pod stánkem firmy Znovín směrem k řece Dyji, která je využívaná pěšími turisty a cyklisty, byla uvedena do původního stavu. Uvolněné kameny byly očištěny, bylo upraveno jejich podloží a následně byly kameny zabetonovány zpět na své původní místo.

Rekonstrukce cesty proběhla za plného provozu. Správa NP Podyjí se návštěvníkům omlouvá za dočasné nepohodlí v průběhu rekonstrukce. Zároveň vyzývá cyklisty užívající cestu, aby se zde i nadále pohybovali opatrně a aby byli ohleduplní i k ostatním uživatelům této komunikace.

 

Ve Znojmě dne 1.8.2008

Jan Kos, Správa Národního parku Podyjí