Tvorba lesního hospodářského plánu v Národním parku Podyjí

Projekt „Tvorba lesního hospodářského plánu v Národním parku Podyjí „ byl zahájen

V pátek 12. dubna 2013 proběhlo základní šetření k tvorbě lesního hospodářského plánu pro lesy Národního parku Podyjí. Na tomto úvodním jednání byl projekt „Tvorba lesního hospodářského plánu v Národním parku Podyjí„ (registrační číslo CZ.1.02/6.3.00/11.12267) zahájen. Projekt, který bude probíhat do druhé poloviny roku 2014 je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 27, Prioritní osa 6, Primární oblast podpory 6.3).Na tomto jednání byla projednána a schválena zpráva k základnímu šetření, která definuje základní parametry prací při tvorbě lesního hospodářského plánu, a do které byly zapracovány požadavky dotčených orgánů.

Image