U Mašovic a Havraníků vyrostly ohrady. Exmoorští poníci by se v nich mohli objevit do konce roku

Nové ohrady pro exmoorské poníky vyrostly na přelomu října a listopadu na Havranickém vřesovišti a bývalé Mašovické střelnici. Jedenáct divokých koní z anglického Exmooru by lokality mohlo začít spásat už na konci roku.  Pomohou tak udržovat tato jedinečná území. Přípravy na jejich příjezd odstartovaly již v loňském roce.

Pastvina na Mašovické střelnici

Havranické vřesoviště je druhově bohatá lokalita, Mašovická střelnice se zase pyšní pestrými lučními společenstvy. Obě místa jsou pokladnicemi vzácných rostlin a živočichů, jako jsou koniklece, jalovce, orchideje, desítky druhů motýlů, ještěrky zelené, užovky stromové a řada dalších. Ti všichni se neobejdou bez dlouhodobé péče o svá stanoviště a právě celoroční přirozená pastva je péčí přírodě nejbližší. Exmoorský pony navíc dokáže regulovat i náletové dřeviny, jejichž šíření na stepích je jinak obtížně řešitelné.

Pastvina u Havraníků

Na rozdíl od koz nebo ovcí nejsou exmoorští poníci vybíraví a spásají i ty nejhorší porosty, včetně agresivních druhů trav nebo náletových dřevin. Tím uvolňují prostor pro cenné druhy květin a řadu druhů bezobratlých. Pastvou vznikají specifická mikrostanoviště, která v běžně obhospodařované krajině chybějí. Ohrady pastvin jsou konstruovány tak, že nebrání pohybu lesní zvěře.

Ohrady jsou postaveny z akátových kůlů opatřených dvěma ocelovými vodiči a reflexní páskou pro lepší viditelnost. Elektrický ohradník brání úniku koní, avšak umožňuje průchod lesní zvěře. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí.

Návrat velkých kopytníků je součástí rozsáhlého projektu Military LIFE for Nature financovaného z evropského programu LIFE. Hlavním účelem projektu je podpora a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na pestrou nelesní mozaiku. Projekt zajistí po dobu následujících pěti let péči o přírodu v pěti bývalých vojenských územích, chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000, v různých částech České republiky.

Stavba ohrad. Zatloukání akátových kůlů pomocí traktoru se speciálním zatloukačem. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí.

Prestižní grant získala ochranářská organizace Beleco. Na projektu bude spolupracovat se společnostmi Wetland a Česká krajina, která má zavedení pastvy koní v Podyjí na starosti. Česká krajina má s velkými kopytníky již zkušenosti z rezervace ve středočeských Milovicích. Partnerem projektu je také Ministerstvo životního prostředí ČR.

Na vybraných místech jsou ohrady opatřeny bránami a průchodem pro pěší. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí.

Přístřešek pro poníky umístěný v takzvané aklimatizační ohradě. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí.