U Mašovic se koním dočasně rozšíří pastvina. Pomohou orchidejím

Opět po roce pustili správci národního parku exmoorské koně na pastvu v nejvýchodnějším cípu Mašovické střelnice. V části zvané Komínek zůstanou přibližně dva měsíce. Koně spasou místa, kde pravidelně rostou orchideje. Pastvina ale zároveň přehradí tamní cestu. Pro pěší bude nadále průchozí.

Image

Tato část střelnice je vypásána pouze dočasně kvůli výskytu orchidejí vstavačů kukaček, kterým by trvalá pastva nemusela vyhovovat. „Proto je Komínek většinu roku bez pastvy a koně sem pouštíme jen na zimní období, kdy nehrozí poškození vzácných rostlin. Na místě zůstanou tak dlouho, jak jim bude na pastvině chutnat,“ popisuje Robert Stejskal, který má na Správě Národního parku Podyjí na starosti péči o nelesní plochy. Na vypasených plochách budou mít orchideje na jaře větší prostor ke svému růstu. 

Touto dočasnou pastvinou došlo k přehrazení neznačené cesty vedoucí z Mašovic směrem k rozcestí Nivky. Cesta není průjezdná pro automobily, ale průchod pro pěší je možný. „Při použití průchodu pastvinou ale dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se s exmoorskými poníky nepříjemně nepřekvapili,“ upozorňuje Stejskal.

Další informace o pastvinách exmoorských koní naleznete na našem webu.