Workshop: Jak správně na úhory

Na konci léta máte příležitost se dozvědět, jak se v Podyjí hledají vhodné postupy pro zakládání a vedení úhorů tak, aby byla maximalizována pozitiva a zároveň eliminována rizika, která jsou s úhory spojená. Workshop, určený pro zemědělce, pracovníky ochrany přírody nebo vědecké pracovníky z univerzit a výzkumných institucí, se uskuteční 9. září. Přihlásit se na něj můžete do konce srpna na emailové adrese: frei@vupt.cz 

Image

Experimentální výzkum úhorového hospodaření v Národním parku Podyjí probíhá již přes 10 let. Od roku 2019 až do roku 2022 se můžeme díky finanční podpoře TA ČR Programu Epsilon plně věnovat problematice úhorů v zemědělské krajině. Na každé z 12 experimentálních ploch se sledují tři varianty pokusu o velikosti 0,05-0,1 ha. Jedná se o jednoletý úhor, pozemek, který se každoročně v časně jarním období rozoře, víceletý úhor je varianta, kde se orba provádí v několikaletých intervalech (poslední byla v r. 2019) a kontrolní varianta, kterou představuje pozemek bez zásahu. Je obhospodařovaný jako trvalý travní porost.

Podrobnosti v tomto workshopovém letáků workshopovém letáků (842,96 KB)
.