V Podyjí letos zimoval i netopýr velký, vrápenců přibývá

V Podyjí se počátkem února uskutečnilo tradiční sčítání netopýrů na zimovištích. Letos pokrylo 15 lokalit v NP Podyjí a jeho ochranném pásmu, tři tradiční zimoviště přímo ve Znojmě a dalších pět míst v širším okolí. Celkově bylo sečteno 632 netopýrů patřících do 10 druhů. Ze sčítání vyplývá, že narůstá počet vrápenců malých a netopýrů brvitých, kterým vyhovuje teplejší klima.

I letošní zimu je počasí prozatím teplotně nadnormální, druhy preferující zimování v chladných prostorách tak z části zřejmě zimují venku, mimo kontrolované podzemní úkryty. Proto byla zaznamenaná početnost netopýrů černých, ušatých, a některých dalších druhů spíše nízká. „Naopak pomalu ale setrvale narůstá počet zimujících vrápenců malých a netopýrů brvitých, což jsou druhy teplomilné, kterým současný klimatický trend dobře vyhovuje. Vrápenec malý byl již tradičně nejpočetnějším druhem zdejších zimovišť, zaznamenáno bylo celkem 329 jedinců,“ uvádí zoolog Jihomoravského muzea ve Znojmě Antonín Reiter.

vrapenci-celek.jpg

Vrápenci malí během zimování v podzemí Louckého kláštera. Foto: Antonín Reiter

K početnějším druhům se při letošním zimním sčítání připojil i netopýr velký, který obvykle v Podyjí zimuje jen ojediněle. Většinou se stěhuje do jeskyní v Moravském krasu, nebo jiných rozsáhlých podzemních prostor. Letos však značný počet jedinců(sečteno bylo 26 jedinců) zůstal i v netypických drobných zimovištích na Znojemsku.

„Pokud jde o jednotlivé lokality, výrazně vyšší byl letos například počet zimujících netopýrů ve sklepeních Vranovského zámku. Nárůst početnosti pokračuje i v rozsáhlém nevyužívaném vinném sklepě v katastru Konic, který je už mnoho let důsledně chráněn právě jako netopýří zimoviště. Zde se shromažďují především netopýři brvití, letos jich tu našlo svůj zimní úkryt celkem 61,“ doplnil zoolog Správy NP Podyjí Zdeněk Mačát.

netopyri-brviti-text.jpg

Netopýři brvití. Foto: Zdeněk Mačát

Mezi lokalitami mimo NP Podyjí vyniká podzemí důstojnického paláce, součásti areálu Louckého kláštera. Zdejší zimující kolonie vrápenců malých dosáhla letos počtu 117 jedinců, a spolu s 87 vrápenci ve štole pod Znojemskou rotundou ukrývají tato dvě znojemská zimoviště více než 60 % všech vrápenců sečtených v regionu.

vrapenci-text.jpg

Vrápenci malí v detailu. Foto: Antonín Reiter