V Podyjí přibylo zimujících orlů mořských, ubylo naopak divokých kachen

/FOTOGALERIE VODNÍCH PTÁKŮ/ Rekordní počet zimujících orlů mořských pozorovali ornitologové při svém pravidelném lednovém sčítání vodních ptáků v Národním parku Podyjí. Přibylo i kormoránů a poprvé od roku 2006 se u řeky objevila i čírka obecná. Kromě vodních ptáků odborníci měli možnost pozorovat i orla královského. Od roku 2000 se jim to povedlo přímo v národním parku jen pětkrát.

Image
Volavka popelavá - V Podyjí zimuje obvykle 20-30 jedinců. Návštěvníci ji zde ale mohou vidět celý rok. Ryby harpunují svými dlouhými a ostrými zobáky. FOTO: Správa Národního parku Podyjí/Václav Křivan

„Zatímco počty volavek popelavých a labutí zůstávají dlouhodobě víceméně stabilní, letos byl zaznamenán na území národního parku dosud nejnižší počet kachen divokých (485 jedinců). Naproti tomu kormoránů bylo letos sečteno 263, zatímco loni pouze 21. Jejich počty však výrazně kolísají zimu od zimy. Byla pozorována i jedna čírka obecná, která byla předtím zjištěna pouze jednou, a to v roce 2006," uvedl zoolog Správy národního parku Podyjí Martin Valášek.

Prohlédněte si fotogalerii ptáků, které můžete pozorovat v zimním Podyjí!

Rekordní byl letos počet pozorovaných hnízdících orlů mořských. Ornitologové jich na území národního parku zahlédli celkem šest. Je to nejvíce od roku 2010, kdy zde těchto největších českých dravců sledovali pět. Průměrné počty pozorovaných jedinců se tu ale pohybují kolem jednoho až dvou. Ornitologové tohoto kriticky ohroženého dravce v Podyjí v zimě pravidelně pozorují od devadesátých let.

Zatímco v okolí pozorování orlů královských přibývá, vidět tohoto celosvětově ohroženého dravce přímo v národním parku patří stále spíše ke zvláštnostem. Na území České republiky totiž leží západní hranice jeho rozšíření a kromě letošního pozorování ho ornitologové v minulosti nad národním parkem viděli jen čtyřikrát a to například nad znojemskou přehradou u Hardeggu nebo na Čížovsku.

„V lokálním měřítku však tyto změny až tolik neodráží skutečné kolísání stavů a změny početnosti ptačích populací. V tomto směru ze zjištěných údajů nelze příliš usuzovat. Zjištěné údaje poslouží jako součást podkladů pro velkoplošné vyhodnocení na národní a posléze na mezinárodní škále," dodal Valášek.

Mezinárodní sčítání vodních ptáků se letos v Národním parku Podyjí konalo již po deváté. Ornitologové zde pozorovali jedenáct druhů zimujících opeřenců v celkovém počtu téměř devíti set jedinců. V tužších zimách se počet druhů i jedinců může až zdvojnásobit.

&source=https://nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">